Posebna sjednica SO Foča o izgradnji hidroelektrana na Drini

Odbornici SO Foča podržali su realizaciju projekta „Gornja Drina“, kojom je Vlada RS planirala četiri hidroelektrane na Drini i Sutjesci, ali pod uvjetom da se prethodno održi javna rasprava, da Općina bude uključena u izradu projektne dokumentacije i da učestvuje u pregovorima sa strateškim partnerom kako bi svoje interese ugradila u ugovor o dodjeli koncesije.

Nakon osam sati rasprave na posebnoj sjednici, kojoj su prisustvovale delegacije Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i Elektroprivrede RS, na ovaj je način postignut kompromis između podijeljenih odbornika koji su tokom diskusije imali potpuno suprotne stavove.

Izgradnja novih akumulacija ugrozila bi budućnost Fočaka, dodjela većinskog vlasništva budućem koncesionaru strancima bi dala pravo odlučivanja o svemu, garancije za zapošljavanje lokalne radne snage ne postoje, samo je dio primjedbi na projekat iz Foče.

Osporava se i zakonitost raspisivanja tendera za odabir koncesionara, pošto se sve radi bez prethodno usvojenih zakona koji reguliraju uređenje prostora, strateško partnerstvo i vlasništvo nad javnim dobrima. S druge strane, iz Vlade i EPRS obećavaju bolji život, četiri miliona KM godišnje u općinski budžet i zapošljavanje.

- Potpuno pogrešan koncept postavljen je na početku od načelnika opštine Foča da u ovom projektu ne može niko da očekuje da lokalno stanovništvo bude zaposleno, da će ovdje da dođu Kinezi, da će to stranac da okupira, da ćemo ući u jedan robovlasnički odnos prema strateškom partneru što je naravno daleko od istine – kazao nam je pomoćnik ministra industrije RS Milan Baštinac.

Ako će budući koncesionar, sa 51 posto udjela, biti većinski vlasnik sistema HE na Drini, a EP imati 25 procenata, ko se krije iza preostalih 24 posto, pitaju u Foči. Načelnik općine Zdravko Krsmanović ne vjeruje u zapošljavanje, jer država koja dobije koncesiju na gradilište šalje svoje radnike, ali ni u razvoj koji bi Foči donio ovaj projekat.

- Ako odete tamo gdje već postoje enegetski objekti, u Plužine ... je l to taj razvoj? Plužine imaju najbolju HE u bivšoj Jugoslaviji po proizvodnim kapacitetima. Je l to Višegrad? Je l to progres? Je li Rudo progres? To su samo priče i šarena laža – kaže Krsmanović.

Ako je izgradnja elektrana tako dobra, dodaje, Foča će pristati na izgradnju jedne, a da istovremeno jedna bude izgrađena i na Vrbasu kod Banja Luke. Baštinac i Krsmanović oprečna mišljenja imaju i o nadležnosti državnih institucija BiH u postupku dodjele koncesije. Dok Baštinac tvrdi da su planirane HE ali i vodotok Drine u potpunosti u RS (?!), te da su sve saglasnosti i postupak eksproprijacije zemljišta u nadležnosti ovog entiteta, Krsmanović ističe da rijeka teče kroz oba entiteta, da se iz Drine Goražde i Ustikolina snadbjevaju vodom, te očekuje da se o svemu izjasni Komisija za koncesije BiH.

- Voda ne može biti onoga na čijoj se livadi nalazi. Vi i u svom imanju kad imate vodu morate je dati drugima – pojašnjava Krsmanović.


25/10/2011 Dnevni avaz


Share this