Ponor Zalomke

Opis

Zalomka je rijeka ponornica u Nevesinjskom polju, jugoistočna Bosna i Hercegovina.

Rijeka Zalomka izvire kod Gatačkog polja, a u gornjem toku se naziva i Đerope. Zalomka protiče kroz Nevesinjsko polje i ponire u mnogobrojnim ponorima od kojih je najveći u Biogradu. Tijekom sušnog razdoblja Zalomka presuši, dok je u vlažnom, kišnom, razdoblju ona bogatija vodom. Dio voda koje poniru u Nevesinjskom polju javljaju se na vrelu Bune. Porječje Zalomke, odnosno Nevesinjskog polja predstavlja tektonsku depresiju koja je ograničena planinskim vijencima različitih visina. Južna polovica porječja uokvirena je relativno niskim planinama, dok na sjeverozapadu graniči s planinom Velež, na sjeveroistoku s planinom Crvanj i visoravni Morine, a na jugoistoku planinama Bjelašnicom i Babom. Granice porječja vrlo je teško odrediti u kršu zbog ispucalosti vapnenačkih stijena koje odvode vodu u krško podzemlje.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)