Pećina Banja Stijena

Opis

Pećina Banja Stijena  (kat br.1355) sa pećinom Govještica (kat.br.1752) predstavlja složen speleomorfološki sistem koji još nije u cjelosti istražen. Posmatrano u planu, pećina je razgranata i sastoji se iz ulaznog kanala, nekoliko većih galerija i više manjih kanala koji ih spajaju. Ulaz pećine je na 597 m.n.v., a ukupna dužina pećinskih kanala iznosi oko 1200 metara. Bogata je atraktivnim pećinskim nakitom koji sačinjavaju bigrene kade, salivi, stalaktiti, pećinski stubovi, pećinsko mlijeko. Po bogatstvu i raznovrsnosti pećinskog nakita jedna od najljepših pećina u BiH. Pećina je izgrađena u stijenama srednjotrijaskih karbonatnih masa. Po dužini presjek kanala ukazuje na relativno malu visinsku razliku nagiba i uspona kanala u odnosu na ulaz.

"Pećina Banja Stijena" nalazi se teritoriji opštine Rogatica, u blizini sela Banja Stijena u liticama kanjona rijeke Prače, na lijevoj obali, oko 1,5 kilomerara uzvodno od bivše željezničke stanice Banja Stijena na nadmorskoj visini 590 metara. Ulaz u pećinu nalazi se oko 50 metara nad rijekom. Lokalno stanovništvo je naziva i Mračna pećina. Stepenice i kapija na ulazu su postavljeni između dva svijetska rata.

Mračna pećina je poznata od početka XX stoljeća, kada zbog izgradnje pruge kroz kanjon Prače, ona dobiva određeni turistički interes. Ovaj kraj je detaljno istražio J. Daneš 1917. godine po nalogu vojne uprave, obišao mnoge pećine i zabilježio brojne posjete austrijskih speleologa, ali i tradiciju po kojoj su “Mračnu pećinu često posjećivali turisti iz Sarajeva” (Daneš, 1921). Također, iz tog ranog razdoblja u literaturi je spomenuto nekoliko biospeleoloških kao i paleontoloških istraživanja, koja završavaju otprilike u razdoblju 1960-1970.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Specijalni rezervat (geološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)