Pećina Zobnjak

Opis

Zobnjak je pećina koja se nalazi na području Dobrih Voda u mjestu Borija kod Kalinovika, Bosna i Hercegovina.

Ispred ulaza u pećinu koji se nalazi sa južne strane nalazi se vrtača koja se za velikih oborina napuni vodom. Voda zatim ulazi u pećinu i nepoznatim kanalima otiče dalje. U pećini je pronađena jedna dvorana visine između 4 i 8 metara. Nije bogata pećinskim nakitom. Pretpostavlja se da je ova pećina povezana sa pećinama Glavičine i Rakovac odnosno Sijeračkim stijenama koje su udaljene 4 kilometra.

Geomorfološki je spomenik prirode.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)