Pećina Ponikva

Opis

Ponikva je pećina u Bosni i Hercegovini koja se koristi i kao tunel. Nalazi se u okolici Vareša.

Pećina se sastoji od jednog glavnog kanala koji ujedno služi kao tunel te dva manja aktivna kanala. U jednom od sporednih kanala ponire rječica Ponikva. Postoji i nekoliko fosilnih kanala.

Kroz pećinu prolazi lokalna, makadamska cesta koja povezuje Vareš s dolinom Krivaje. Na nekoliko mjesta je proširena kako bi kroz nju nesmetano mogli prometovati veći kamioni.

Više vrsta šišmiša naseljava ovu pećinu. Nađene su kosti koje pripadaju vrstama Eptesicus serotinus Schreber, 1774 i Myotis myotis Borkhausen, 1797 / Myotis blythii Tomes, 1857. U martu 2007. nađen je i jedan mrtav (pregažen) šišmiš vrste Rhinolophus sp. zasigurno kao posljedica saobraćanja velikih kamiona koji svojim poprečnim gabaritima zauzmu veliki dio presjeka tunela/pećine.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)