Pećina na Ilijinom brdu

Opis

Pećina na Ilijinom brdu je udaljena oko 400 metara od mjesta Narančići u općini Trebinje, BiH.

Ulaz sa sjeveroistočne strane širok je 12, a visok od 2 do 6 metara. Preko kamenih kromada dolazi se u široki nadsvod. Pećinu ćine jedna prostorija i dva manja kanala koja su zatrpana pijeskom. Jedina prostorija je duga 30 i široka 25 metara, dok joj visina varira između 2 i 8 metara. Ova prostorija nije bogata pećinskim nakitom. U području oko pećine raste listopadna šuma.

Geomorfološki je spomenik prirode.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)