Osigurana sredstva za Nacionalni park Una

Nakon što je nedavno Vlada Federacije BiH donijela odluku o utemeljenju Nacionalnog parka Una, koji je ujedno prvi NP u FBiH te treći u BiH, imenovan je v.d. direktora JP Nacionalni park Una, te Nadzorni odbor na 60 dana, odnosno do okončanja procedure javnog konkursa, a obezbijeđena su i sredstva od 100.000 maraka kao početni kapital.

Nacionalni park prostire se u dužini od 19.800 hektara, a konačne granice trebale bi se utvrditi na trodnevnoj međunarodnoj konferenciji "Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja" koju je u Bihaću organiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma pod pokroviteljstvom Vlade FBiH i Općine Bihać.

Po završetku rada prvog dana konferencije federalni ministar okoliša i turizma, dr. sc. Nevenko Herceg govorio je o strateškom značaju NP Una. On je kazao da je u BiH potrebno što prije valorizirati zaštićena područja, kako bi ona počela donositi prihode, te da na tom putu treba koristiti iskustva Plitvičkih jezera i Krke u susjednoj Hrvatskoj.

Premijer USK-a Šemsudin Dedić i načelnik općine Bihać Hamdija Lipovača kazali su da se od NP Una očekuje razvoj kako turizma, tako i uopće privrede ovog kraja, od čega bi koristi trebali imati prije svega stanovnici, koji u tome vide svoju šansu za zapošljavanje.


10/11/2008 Dnevni Avaz


Share this