Okvirni akcioni plan za prilagođavanje regiona Jugoistočne Evrope klimatskim promjenama

U novembru 2008. godine u Sarajevu je održana ministarska konferencija o suočavanju regiona sa klimatskim promjenama, a u okviru Regionalnog vijeća za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC). Na konferenciji su učestvovali ministri zaduženi za ekološka pitanja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, te brojni predstavnici nevladinog sektora, donatori i međunarodne institucije. Tom prilikom usvojen je kvalitetan dokument Okvirnog akcionog plana za prilagođavanje regiona Jugoistočne Evrope klimatskim promjenama (South East European Climate Change Framework Action Plan for Adaptation), čije sprovođenje bi trebalo da nadgleda ad-hoc radna grupa sačinjena od predstavnika i eksperata iz navedenih zemalja. Tehničku pomoć projektu pružaju REC i Subregionalni virtualni centar za klimatske promjene pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Okvirni akcioni plan, ukratko, predstavlja zajedničke napore zainteresovanih zemalja Jugoistočne Evrope za kreiranje jedinstvene platforme u borbi protiv promjena klime u regionu.

DodatakVeličina
SOUTH EAST EUROPEAN CLIMATE CHANGE FRAMEWORKACTION PLAN FOR ADAPTATION Full version 08.pdf646.46 KB


Share this