Oberske pećine

Opis

Oberska pećina (ili Oberska jama) nalazi se iznad sela Vranci, dva kilometra udaljenih od općinskog središta Kreševa. Smještena je na lijevoj obali potoka Kostajnica. Ova pećina predstavlja geomorfološki spomenik prirode.

Ulaz u pećinu nalazi se na 740 metara nadmorske visine. Od srednjeg vijeka do 1960-ih ova pećina se koristila za eksploataciju živine rude i barita, stoga predstavlja srednjovjekovni rudnik, i ustvari je posljednji rudnik takvog tipa na ovim prostorima.

Sama pećina dosad nije sistemski istraživana, a dosadašnji podaci su rezultat pojedinačnih posjeta zaljubljenika u prirodne i geološke rijetkosti. Čitav prostor Kostajnice kroz povijest je, od Sasa do novijeg doba, bio predmetom rudarenja, a dokaz tome su brojna zarušena okna i jalovišta. U unutrašnjosti pećine i danas su vidljivi tragovi nekadašnjeg ispiranja zlata.

Zemaljski zavod za zaštitu kulturnih i prirodnih rijetkosti BiH je još 1960. godine prepoznao ovaj lokalitet kao prirodnu rijetkost i geološki fenomen te ga je svojim rješenjem stavio pod zaštitu države.

Pećina je, zahvaljujući članovima „Kreševskog citrina“, stalno otvorena za posjete, a proglašena je, kao i pećine Mali te Veliki oklop, u blizini Franjevačkog samostana, spomenikom prirode BiH.  

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)