Novi porez na ugljen-dioksid u EU

Prijedlog za uvođenje novog poreza EU na emisiju ugljen-dioksida biće gotov u aprilu ili maju ove godine. Novi zakon trebalo bi da doprinese ostvarivanju ekoloških prioriteta Unije i Plana za zelenu energiju.

Evropska komisija planira uvođenje novog poreza na ispuštanje ugljen-dioksida koji će važiti za sve članice EU, ako ga prihvati svih 27 zemalja Unije. Minimalna poreska obaveza odnosiće se na ugalj, prirodni gas i gorivo. 

Novi zakon procenjivaće porez, s jedne strane, u odnosu na emisiju ugljen-dioksida, a sa druge strane u odnosu na energetsku vrijednost. Tako bi ugalj čije korištenje proizvodi najviše ugljen-dioksida, a najmanje energije, bio najviše oporezivan.

Ovakvi poreski modeli već se više od decenije primjenjuju u Švedskoj, Danskoj i Finskoj. Za sada, najveći protivnik uvođenja novog poreza je Velika Britanija.

Postojeća Direktiva o oporezovanju energije daje državama članicama Unije fleksibilnost u odlučivanju da li uvesti porez na ugljen-dioksid ili ne. Uvođenjem novih odredbi ovaj porez postao bi obavezan u svim zemljama EU.


15/03/2010 BBC


Share this