Nekontrolisano odlaganje jalovine iz rudnika Banovići ugrožava izvorišta pitke vode

I ova vijest iz Živinica je potvrda kako izgradnja novih termoelektrana i rudnika može biti prijetnja okolišu, sa nesagledivim posljedicama.


Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Živinice raspravljalo se o Odluci o donošenju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Riba“ - sjeverni dio kompleksa „Konjuha“ i razmatranje aktuelne situacije koja se tiče zaštite šumskog kompleksa Dubrava i ugroženosti MZ Prilk, Šerići i Suha.

Prijedlog koalicije

Najviše vremena vijećnici su posvetili raspravi o zabrani snimanja i reemitovanja sjednice Vijeća na TV Živince, koju je predložila vladajuća koalicija, a čemu su se protivile opozicione stranke, smatrajući da javnost treba biti informisana o radu OV.

Probleme MZ Priluk, Šerići i Suha nastalih zbog nekontrolisanog odlaganja jalovine sa površinskih kopova RMU „Banovići“ koji traju već duži period, a ugrožava izvorišta pitke vode sa kojih se snabdijeva MZ Priluk i 320 domaćinstava, iznio je dr. Sabit Begić, profesor Tehnološkog fakulteta u Tuzli.

Širenje bolesti

- Banovićki rudnik na područje općine Živinice istresao je više od 100 miliona čvrste mase na šumski kompleks, oranice njive, bašte i izvorišta vode. Posljedice ovog su prašina, gasovi i toksična materija koju vjetar pokreće u krug do 50 kilometara. Takva prašina sadrži kancerogene materije od kojih je registrovano 111 slučajeva bolesti raka, sa tendencijom širenja. Analiza vode je pokazala da nije za piće. Mi smo općina koja je bogata šumama, rijekama, planinama i ne smijemo dozvoliti da se to pretvori u deponiju, koja će biti izvor bolesti - istakao je dr. Begić.

Vijećnici su dali punu podršku u rješavanju ovog problema te da RMU „Banovići“ mora prestati sa odlaganjem čvrste mase na područje općine Živinice u što kraćem periodu. Sjednici je prisustvovalo i nekoliko žitelja MZ Priluk.


21/02/2011 Dnevni Avaz


Share this