Ne dirajte magične vodopade Martin Broda!

Tačan mehanizam nastajanja sedre, od koje su sazdani čudesni vodopadi Martin Broda, nikada nije precizno ustanovljen. Ono što se sigurno zna jeste da sedra nastaje uglavnom u ljetnim mjesecima, kada viša temperatura vode omogućava odvijanje biohemijskih procesa izlučivanja minerala iz vode koji stvaraju sedru.
Najveća prijetnja opstanku sedrenih vodopada Martin Broda, pored organskih materija kojih u vodama Une u Martin Brodu srećom nema, jesu dugački periodi ekstremne suše, trenutno rijetki, no koji će postati redovni ukoliko se izgradi planirana hidroelektrana.

Eko akcija
20/07/2015


Share this