Naši nacionalni parkovi u rezoluciji Evropskog parlamenta

Evropski parlament je danas donio rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom je pozvao "Vladu Bosne i Hercegovine da reguliše i nadgleda izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima te u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima, da održi integritet postojećih nacionalnih parkova, kao što su Nacionalni park "Sutjeska" i  Nacionalni park "Una", preporučuje da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na okoliš kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako su ustanovljeni Direktivama o pticama i staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama, potiče Vladu Bosne i Hercegovine da poveća transparentnost  kroz sudjelovanje javnosti i savjetovanjem sa lokalnim zajednicama, znanstvenim stručnjacima i građanskim društvom pri planiranju projekata".


14/04/2016 Evropski parlament


Share this