Najbolji odgovor Vlade na aktuelni nivo zagađenja zraka u sarajevskoj kotlini: “Pojeftinjenje“ jeftinog plina

Ovih dana predstavnici kantonalne i federalne vlade intenzivno zasjedaju sa predstavnicima kompanija koje se bave distribucijom gasa, vijećajući o novoj, nižoj cijeni prirodnog gasa. Njihova odluka bi donekle, dugoročno  mogla utjecati na smanjenje nivoa zagađenja u glavnom gradu BiH, što je sa velikim entuzijazmom nedavno najavio i premijer Kantona Sarajevo.  Pitanje je, međutim, hoće li očekivana odluka opravdati taj entuzijazam.

BiH se prirodnim plinom  snabdijeva isključivo iz Rusije. Nažalost, zbog male potrošnje i nepostojanja alternativnog izvora snabdijevanja, plin nabavljamo po najvećoj cijeni u Evropi,  nakon Makedonije i Poljske.  Na osnovnu cijenu dodaju se sljedeće:  Troškovi transporta koji se  plaćaju zemljama preko kojih plin dolazi; marža koju naplaćuje Energoinvest, zatim BH Gas i na kraju Sarajevogas;  na sve to ide i obavezni PDV.  Ugovorena cijena plina, kao i sve ostale marže, osim one koju naplaćuje Sarajevogas,  su dobro čuvana poslovna tajna. Građanima se maloprodajne cijene obznane tek nakon što se dogovori okončaju.

Ono što se sa sigurnošću može tvrditi jeste da je cijena plina kod nas, u periodu od 2006. do 2012.   uglavnom pravilno pratila kretanja cijena ruskog prirodnog plina u Evropi. Grafikon pokazuje primjer Njemačke.

 

Značajnija  i dugotrajna odstupanja se javljaju tek od 2012.  S obzirom na kretanje cijena ruskog gasa u Evropi, može se pretpostaviti da za  uvećane maloprodajne cijene nema drugog razloga do kompenzacija katastrofalnih finansijskih efekata dugovanja sarajevskih Toplana Sarajevogasu. Ceh te kompenzacije plaćaju građani, individualni korisnici plina, iako oni svoje obaveze uredno izmiruju.

Problem sarajevskih Toplana se naravno mora rješavati, ali sasvim sigurno ne preko leđa niti individualnih korisnika plina, niti socijalno ugroženih kategorija stanovništva koje koristi usluge Toplana.  Jasno je, međutim, zašto se o tome ni ne razmišlja: S obzirom na nepostojanje socijalne karte Kantona, jedna za drugom, vlade niti znaju, niti žele da znaju, ko je i u kojoj mjeri socijalno ugrožen. To bi zahtijevalo slojevit socijalni program, umjesto povremene i oskudne milostinje iz budžeta.

Uz sve nepoznanice oko marži raznih posrednika, koje povećavaju mogućnost greške, naša je procjena da bi u ovom trenutku maloprodajna cijena plina, zajedno sa PDV-om, morala biti na nivou čak i nižem od onog iz januara 2006. godine kada su građani plaćali svega 0,63 KM/m3.

Međutim, prema jučerašnjim  najavama, najbolje čemu se možemo nadati jeste maloprodajna cijena od 0,74 KM/m3, što je još uvijek daleko od raspona 0,45-0,60 KM/m3, unutar kojeg plin ponovo postaje privlačna opcija za veliki broj onih koji su od 2008. do danas prešli na čvrsta, prljava goriva.

Očekivali smo da će zbog dramatičnih vrijednosti zagađenja zraka koje se u Sarajevu ponavljaju iz zime u zimu, Vlada KS konačno izaći sa sveobuhvatnim prijedlogom dugoročnih i kratkoročnih mjera koje bi vodile  trajnom poboljšanju stanja.

Umjesto toga, pad maloprodajnih cijena prirodnog plina, inače direktna posljedica pada cijena na svjetskom tržištu, javnosti je predstavljen kao još jedna odlučna i hrabra akcija Vlade iskreno zabrinute za zdravlje i dobrobit svojih građana. Pri tome se prešućuje da bi smanjenje cijena moralo biti znatno veće s obzirom na ulazne cijene plina.

Ne može se međutim reći da smo išta drugo očekivali od Vlade koja svoj rad temelji na ekspozeu premijera u kojem se dugogodišnji problem zagađenja zraka u Sarajevu,  ni ne spominje.

Građanska inicijativa “Borba za život”
Udruženje građana “Eko akcija”

Eko akcija
07/01/2016


Share this