Nacionalni parkovi na bosanski način

Ukoliko prijedlog Vlade FBiH prođe, dio BiH je na putu da dobije nacionalne parkove jedinstvene u svijetu, jer u njima će biti moguća gradnja svega i svačega poput ovih stambenih blokova na slici, izgrađenih u socrealističkom stilu, u Babinom dolu, na olimpijskoj planini Bjelašnici, teritoriji budućeg nacionalnog parka ...

Premijer FBiH Nedžad Branković prihvatio je nezakonit amandman na odluku Vlade FBiH kojom se područje Igmana, Bjelašnice i kanjona rijeke Rakitnice proglašava područjem od posebnog značaja za FBiH, kaže ministar prostornog uređenja FBiH Salko Obhođaš.

"Na taj način je doveo u pitanje proglašenje ove oblasti nacionalnim parkom, a tako i provođenje direktive Evropske unije, prema kojoj svaka zemlja mora zaštititi 11 posto svog teritorija", ističe Obhođaš.

Vlada FBiH je prije dvije godine donijela odluku kojom ovaj prostor proglašava područjem od posebnog značaja za FBiH, no kada je pred parlament FBiH došla odluka o pristupanju izradi prostornog plana Stranka za BiH je uložila amandman na "staru" odluku, kojim se određuje da o svim gradnjama na ovom području odlučuju lokalne vlasti.

NN: Zanimljiv je ovaj slučaj u parlamentu FBiH u vezi s područjem Igmana, Bjelašnice i rijeke Rakitnice u opštini Trnovo. Kako će to biti usaglašeno s federalnim planom?

OBHOĐAŠ: Zastupnički dom parlamenta FBiH je usvojio izmjene te odluke, a amandman Stranke za BiH, koji je prihvatio premijer FBiH, je postao sastavni dio te odluke.

NN: Šta taj amandman znači? Da li to znači da sve što je izgrađeno ili započeto, a za šta su opštinske vlasti dale odobrenje, ostaje tamo gdje je, bez obzira na značaj za FBiH?

OBHOĐAŠ: To znači da uopšte više nema smisla da to područje bude od značaja za FBiH jer će o svemu što će se tamo dešavati odlučivati Općinsko vijeće Trnovo, a načelnik i njegove službe će izdavati dozvole za gradnju.

NN: Da li to onda znači da više nema mogućnosti da tamo jednom ipak bude nacionalni park?

OBHOĐAŠ: Tačno. Ako i Dom naroda ovo potvrdi i sve stupi na snagu, mi ćemo kao Ministarstvo predložiti Vladi i parlamentu da se odluka stavi van snage jer više nema smisla. U javnosti se stvorila slika da je Ministarstvo prostornog uređenja odgovorno za stanje na Igmanu i Bjelašnici, a ovim izmjenama mi više nemamo nikakve nadležnosti na tom području i ne želimo da budemo dio mehanizma u kojem se neće raditi onako kako mislimo da treba. Naš stav je da je tamo trebalo uraditi kvalitetan prostorni plan i tek onda ići u građenje. No, da budem jasan - politiku korištenja zemljišta utvrđuje parlament FBiH i ukoliko ove odluke postanu pravosnažne to će biti volja parlamenta i mi ih nećemo komentarisati.

NN: I iz Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH su upozorili da je amandman koji je premijer prihvatio nezakonit?

OBHOĐAŠ: Naše mišljenje je identično mišljenju Ureda za zakonodavstvo, koji kaže da je prihvaćeni amandman nezakonit.

NN: Jedan od zastupnika tvrdi da bi lokalne vlasti iz Trnova bez tog amandmana pred Ustavnim sudom FBiH mogle oboriti prvobitnu odluku Vlade FBiH?

OBHOĐAŠ: Nemam ništa protiv toga, to je posao Ustavnog suda i zna se ko može pokrenuti proceduru ocjene ustavnosti. Ja mislim da to naprosto nije moguće jer je amandman u suprotnosti sa zakonom za koji je Ustavni sud FBiH kazao da je u skladu s Ustavom FBiH u svakom svom članu.

NN: BiH ima i obaveze prema EU kada je u pitanju zaštita određenog dijela teritorija. Šta je sada s tom obavezom, imamo li neko drugo područje koje je moguće proglasiti zaštićenim?

OBHOĐAŠ: Nemamo drugih područja. Da bi se neko područje proglasilo prostorom od posebnog značaja mora imati neke bitne karakteristike: historijske, kulturne ili prirodne, a mi nemamo puno tog prostora. Imamo Unu, pa Prenj - Čvrsnicu - Čabulju i Igman - Bjelašnicu. Prema direktivama EU bismo morali 11 posto naše teritorije obilježiti kao posebno zaštićeno područje ili nacionalne parkove.

NN: Šta zapravo Trnovo gubi ovom odlukom?

OBHOĐAŠ: Oni i sada uzimaju sav prihod, sve pripada lokalnoj zajednici.

NN: Da li bi im ti prihodi ostali i da nema ovog amandmana?

OBHOĐAŠ: I tada bi oni uzimali prihode, ali bi dozvole izdavali u skladu s prostornim planom.

NN: To znači da ne bi mogli izdavati dozvolu za gradnju bilo gdje, kao što je sada slučaj?

OBHOĐAŠ: Tačno! Ostao bi im prihod, ali bi dozvole izdavali u skladu s prostornim planom koji bi donijele vlasti FBiH.

NN: Znate li zašto je premijer Branković prihvatio amandman?

OBHOĐAŠ: Razgovarao sam s premijerom o tom amandmanu ranije i dogovor je bio da se Vlada izjasni o njemu. Ali Vlada to nije razmatrala, a ja sam kasnije, pošto sam bio na putu, čuo da je on ipak prihvatio taj amandman.

NN: Ima li tu možda pritisaka iz Stranke za BiH, jer oni su i inicirali sporni amandman?

OBHOĐAŠ: Najbolje da pitate premijera jer je on prihvatio taj amandman.

Bez amandmana neke odluke bi bile predmet revizije

NN: Da li bi bez ovog spornog amandmana neke do sada izdate građevinske dozvole bile sporne?

OBHOĐAŠ: Bile bi predmet revizije.

NN: Znate li možda koliko je spornih dozvola i ko su vlasnici izgrađenih objekata? U kuloarima se pominje da se radi o kadrovima Stranke za BiH i pojedinaca iz drugih struktura vlasti?

OBHOĐAŠ: Nažalost, ne znam. Mnogo je tih čestica i ja sam od načelnika opštine Trnovo službeno tražio podatke o vlasnicima tih objekata. A on mi je objasnio da je to mnogo čestica i uputio me da ih tražim od Općinskog suda u Sarajevu, koji vodi grunt, iako mi je nelogično da oni nemaju te podatke.

NN: Jeste li ih tražili od grunta u Sarajevu?

OBHOĐAŠ: Nisam, jer znam da će mi oni reći da je to veliki posao. Vjerovao sam da je najlakše da ih dobijem od opštine koja ih je i izdala.


09/12/2007 Nezavisne novine


Share this