Mještani MZ Vranduk vjeruju da će im izgradnja hidroelektrane Vranduk donijeti prosperitet

Mještani MZ Vranduk vjeruju da će im izgradnja hidroelektrane Vranduk, čija će snaga biti 23, 31 megavata, donijeti prosperitet

Vlada Federacije BiH nedavno je usvojila informaciju o pripremama za izgradnju novih elektroenergetskih objekata tokom narednih nekoliko godina na prostoru FBiH. Federalne elektroprivrede gradit će šest termoelektrana, 14 hidroelektrana, šest vjetroelektrana te veliki broj  mini elektrana. Kako je najavljeno, u ovoj godini započet će gradnja protočne hidroelektrane Vranduk, čija će snaga biti oko 23,31 megavata i prema najavama bit će to  prvi veći energetski objekat nakon 20 godina na prostorima FBiH, ali i Bosne i Hercegovine.

"Velika" razvojna šansa BiH

U elektroenergetskom sektoru krije se najveći razvojni potencijal BiH, čije bi aktiviranje preporodilo cijelu privredu, posebno građevinsku i metaloprerađivačku industriju, s obzirom  na to da će prioritet kod njihove izgradnje imati domaće kompanije, a međunarodni konkursi će se raspisivati samo u slučaju kada ne postoje kvalificirani domaći partneri. Novoizgrađeni objekti moraju ostati u isključivom vlasništvu dvije elektroprivrede, a sva inozemna ulaganja, prema odluci Vlade FBiH, vraćat će se isporukom električne energije i to po važećim berzanskim cijenama.

- Interes stranih investitora postoji, čak mogu reći da nikada nije bio veći nego danas. Imamo veliku  šansu koju ne smijemo ispustiti, izjavio je nedavno za medije federalni premijer  Mustafa Mujezinović, uz obećanje da će se kod gradnje energetskih objekata voditi računa o zaštiti okoliša, te raspoloženju i htijenjima lokalne zajednice.

Zenički vijećnici podržali izgradnju HE Vranduk

Na pretprošloj sjednici Vijeća općine Zenica vijećnici su usvojili zaključak o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju HE Vranduk.   

- Riječ je o proceduri, kojom  je  Vlada FBiH, po zakonu o koncesijama, već utvrdila javni interes  za izgradnju protočne hidroelektrane Vranduk. Prema Zakonu  o dopunama  Zakona o koncesijama, u slučajevima kada Vlada FBiH odlučuje o dodjeli koncesije za određeno dobro, na osnovu člana 6, a kada se to dobro  nalazi u cijelosti ili pretežno na području jedne općine, odnosno kada se posljedice dodjele  koncesije odnose pretežno na tu općinu, odluku iz stava 1 pomenutog člana donosi Vlada FBiH, na prijedlog  ministra za industriju, energetiku i rudarstvo i uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća lokalne zajednice, na čijem području se dodjeljuje koncesija, pojašnjava  Selver Keleštura, sekretar Općine Zenica, ističući da zapravo  usvojeni zaključak nema pravnu snagu na temelju kojeg se daje  dozvola za  njenu gradnju. Usvajanjem ovog zaključka Vijeće je  resornom federalnom ministarstvu predložilo i listu kandidata iz oblasti prava, ekonomije i tehnike za izbor dva promjenljiva člana  Komisije za koncesije iz reda zeničkih stručnjaka, koja je inače stalno i profesionalno tijelo.

Mještani Vranduka nisu protiv izgradnje

Na  lokalitetu MZ Vranduk, u okviru priprema za gradnju  istoimene hidroelektrane već izvjesno vrijeme se obavljaju  geomehanička i hidrološka  istraživanja. A što se tiče mještana Vranduka, većina je za gradnju  HE, vjerujući da  bi im ovaj energetski objekat trebao donijeti prosperitet. O tome bivši predsjednik Skupštine MZ Vranduk, Nesib Ibrahimagić kaže:

-  Održali smo u prošloj godini nekoliko zborova mještana  na kojima  ih je rukovodstvo mjesne zajednice  upoznalo s  namjerama Federalne vlade o gradnji  ovog energetskog objekta. Većina  mještana  je «za», vjerujući  da će  biti veća korist, nego šteta od gradnje ove HE, ali pod uslovom  da nam se ispune određeni zahtjevi. Među najvažnijim je svakako to da prioritet u zapošljavanju, prilikom gradnje objekta imaju Vrandučani i mještani okolnih sela. Takođe, među prioritetima je i izgradnja priključka  na put M17 za Srednjovjekovni grad Vranduk, jer se ni u kom slučaju ne smije  zapostaviti turistički značaj ovog kraja, te priključak za selo Ljubetovo.


Zeleni BiH prijete tužbom

Na pretprošloj sjednici Vijeća općine Zenica Općinski odbor  Zeleni BiH Zenica, na čelu sa predsjednikom, prof. Akifom Smajlovićem,  je uputio  vijećnicima dopis sa zahtjevom da  se  oni upoznaju sa  stručnim mišljenjem Zavoda za zaštitu  spomenika BiH, kako bi se  odustalo od gradnje HE Vranduk, i «kako bi  izbjegli sudski spor kojega će Zeleni BiH pokrenuti protiv Općine Zenica». Zenički Zeleni BiH su na prošlom zasjedanju vijećnicima također uputili zahtjev, ovoga puta za raspisivanje  referenduma o izgradnji HE Vranduk, sa potpisima 750 građana Zenice, kako bi se «demokratskim putem izjasnili da li su za ili protiv izgradnje pomenute centrale». Ovaj zahtjev vijećnici su odbacili, jer se «ne odnosi na pitanja iz samoupravnog djelokruga općine».


Hoće li izgradnja HE Vranduk  narušiti graditeljsku cjelinu Kraljevskog grada Vranduka, koji je proglašen nacionalnim spomenikom  BiH još u januaru 2005. godine?

«Koncept izgradnje HE Vranduk, svojom strukturom i obuhvatom ulazi u zonu zaštićene prirodno - ambijentalne spomeničke sredine  Stari grad Vranduk, u kojoj nije dopušteno nikakvo izvođenje radova istražnog karaktera, kao ni pripremni ili građevinski radovi» ističe se u stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika i Federalnog ministarstva za kulturu i sport, kojega su potpisale -  direktorica  Lidija  Mičić i pomoćnica ministra Angela Petrović te proslijedile  investitoru – Elektroprivredi  BiH.

04/03/2010 www.nasarijec.ba


Share this