Mittal nastavlja trovati Zeničane: Koncentracija SO2 tri puta veća od dozvoljene

Operativni štab za praćenje zagađenja na području općine Zenica, danas poslijepodne, zbog velike zagađenosti proglasio je upozorenje građanima i privrednim subjektima u cilju poduzimanja odgovarajućih
mjera.

"Tri sata uzastopno koncentracija sumpor dioksida prekoračila je 400 mikrograma po kubnom metru, što se smatra epizodom visoke zagađenosti zraka, stepena upozorenja, a nastupa stabilna vremenska situacija koja pogoduje rastu koncentracija zagađujućih materija u zraku", navedeno je iz Operativnog štaba.

Privredni subjekti dužni su poduzeti sve mjera iz stepena upozorenja definisanih Operativnim planom interventnih mjera, a građani se upozoravaju da maksimalno smanje boravak na otvorenom na području grada Zenice, a posebno rizične grupe stanovništva.

Zeničani su se u januaru ove godine već progutali sva godišnja, mjesečna, dnevna i satna zagađenja kojima po bh. zakonima smiju biti izloženi. Treba istaći da su bh. propisi dvostruko liberalniji od evropskih, koje u zemljama EU striktno poštuje najveći zenički zagađivač Arcelor Mittal. Svugdje u Evropi, osim u Zenici, gdje mu lokalna i državna vlast velikodušno "ne staje na put", produžujući mu sve moguće rokove za ugradnju filtera.

Prema podacima sa mjernih mjesta Općine Zenica u tri naselja, Crkvice, Institut u Travničkoj i Tetovo, zagađenje je uzastopno prelazilo 400 mikrograma tri sata zaredom, što znači da je pred Zeničanima neizvjesna noć. Zanimljivo je da je ove godine u Zenici izmjerena količina od 1.300 mikrograma, što je tri puta više od svih tolerantnih nivoa, a što je više i od prijeratnih nivoa mjerenih u Zenici.

Tada, sredinom osamdesetih, u vrijeme najveće ekspanzije rada Željezare, proizvođeno je dva miliona tona čelika, a u poslovnom sistemu RMK Zenica radilo je 28.000 ljudi. Danas u Mittalu radi tri hiljade, a proizvodnja ove godine nije prešla 500-600 hiljada tona.

Ova komisija je formirana prije više od dvije godine i do sada se niti jednom nije oglašavala, a zagađenje je bilo konstantno. Ovo upozorenje je, smatraju večeras Zeničani po internet forumima, predizbornog karaktera i jako je interesantno da je objavljeno u periodu kada nema grijanja. To samo potvrđuje tezu da je Mittal vodeći zagađivač ovog grada, a pošto federalna Vlada nije odobrila prolongiranje rokova iz okolinske dozvole sada će, smatraju Zeničani, uslijediti osveta na sve moguće načine.


28/12/2011 Dnevni avaz


Share this