Promocija pilot projekta “Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na teritoriji općine Gračanica"

Udruženje Bihpak je, u saradnji sa načelnikom općine Gračanica, gosp. Nusretom Helićem i udruženjem Eko Oaza, u petak, 13. 11. 2009. godine u Bosanskom kulturnom centru organizovalo medijsku promociju pilot projekta “Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na teritoriji općine Gračanica''. Pogledajte fotografije ispod teksta ili klikom ovdjehttp://i.ixnp.com/images/v6.16/theme/green/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -855px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.16/t.gif" alt="">. 

Događaj je pobudio veliki interes građana Gračanice, a naročito školske populacije, koji su dvoranu BKC-a ispunili do poslednjeg mjesta. 
Prisutnima su se obratili načelnik općine, gosp. Nusret Helić, savjetnik Federalnog ministra okoliša i turizma, gosp. Tomislav Lukić, ministrica u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, gđa Jadranka Miraščić, predstavnik Udruženja Eko Oaza, gosp. Admir Huskanović. U ime Bihpaka, koji je nosilac cijelog projekta, su govorili gosp. Edin Ibrahimpašić, predsjednik Upravnog odbora i Amela Hrbat, sekretar, naglasivši da je svrha projekta da se na odabranoj mikrolokaciji simulira buduće rješenje sistema prikupljanja, povrata i reciklaže ambalažnog otpada u zemlji, što će biti osnova za kreiranje budućeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini i kreiranje zakonskog okvira iz ove oblasti. Izgled plakata Zato se od građana Gračanice očekuje da prihvate novi način postupanja sa ambalažnim otpadom, tj da u naseljima i školama u kojima su postavljena reciklažna dvorišta vrše razdvajanje otpada.
Osnivači Bihpaka čvrsto vjeruju da se Bosna i Hercegovina po pitanju upravljanja ambalažnim otpadom može organizirati kao moderna evropska država, tj. da se koristeći iskustva zemalja Evrope i uvažavajući specifičnosti naše zemlje, možemo priključiti najpoznatijem sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, tzv. «Zelenoj tački» i sve aktivnosti su usmjerene u tom pravcu.
Na manifestaciji je promovisan audio-vizuelni koncept projekta pod nazivom «Probudi se» i «Razdvoji po bojama» kojim se pozivaju građani da svoj kućni otpad razdvajaju po vrstama u setove kanti različitih boja, čime će dati svoj doprinos uspjehu projekta u općini Gračanica, koji bi u budućnosti bio proširen i na cijelu zemlju.


14/11/2009 www.bihpak.ba


Share this