Lovočuvar fotografirao krivolovce

Na području lovišta kojim gazduje Lovačko društvo Bugojno sve češći je krivolov neodgovornih lovaca i osoba s područja drugih općina SBK, najčešće općine Novi Travnik. Jedan takav incident dogodio se u zoni Lovačke sekcije Drvetine, tačnije na području Koša, na lokaciji poznatoj kao Harambašića Luka.

Krivolovce je otkrio i fotografisao, a potom i prijavio lovočuvar Dževad Nuhić. Bili su oko 10 kilometara duboko u terenu LS Drvetine i ustrijelili su srnu, zaštićenu divljač, odsjekli joj glavu, a kako su se dali u bijeg nisu stigli oguliti nesretnu životinju.

- Ovo je problem koji je sve intenzivniji i kako se sa obje strane, kod lovaca iz Bugojna i krivolovaca iz Novog Travnika radi o naoružanim osobama, realna je opasnost od neželjenih posljedica. Fotografisane osobe su čak prijetile i smrću našem lovočuvaru. Od MUP-a zahtijevamo konkretnu akciju jer do sada naše prijave protiv krivolovaca čak sa konkretnim i preciznim imenima i prezimenima nisu dale nikakvog rezultata - kaže  predsjednik LD Bugojno Nedžad Haračić.


27/12/2007 Dnevni Avaz


Share this