Konjuh

Opis

Zaštićeni pejzaž „Konjuh” je područje izuzetno vrijednog diverziteta prirodnog i kulturnohistorijskog nasljeđa sa estetskim, ekološkim i kulturnim vrijednostima i sa velikom biološkom raznolikošću. Nalazi u centralnom dijelu planine Konjuh, u jugozapadnom dijelu Tuzlanskog kantona. Teritorijalno obuhvata dijelove općina Banovići, Kladanj i Živinice. Njegova površina je 8.016,61 hektara. Područje je brdsko – planinsko, sa visinama od 300 do 1.328 metara nadmorske visine. Na centralnom grebenu Konjuha i Javora nalaze se i najviši vrhovi na ovom području odakle se ka sjeveru u pravcu Sprečke ravnice teren postepeno spušta. Ovo područje je gotovo u potpunosti prekriveno šumskim ekosistemima u kojima su sadržane veoma brojne prirodne vrijednosti i fenomeni. Tu su šume bijelog i crnog bora na dolomitnoj i peridotitsko-serpentinskoj podlozi. Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” dom je rijetkih, ljekovitih i endemskih vrsta biljaka. Među njima su sunovrat ili drijemovac, bosanski ljiljan, bosanska perunika, lincura, dubačac i božikovina, a stanište je sitne i krupne divljači, među kojima je rijetka ptičija vrsta tetrijeba gluhana.

Ovo zaštićeno područje se prostire na slivno područje rijeke Oskove na sjeveru, i slivno područje rijeke Drinjače na jugu. Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” obuhvata, u manjoj ili većoj površini, područja sedam naseljenih mjesta. Obuhvata nekoliko kaptiranih izvorišta, koja služe za snabdijevanje okolnih naselja vodom. Putevi ka Zaštićenom pejzažu Konjuh su iz pravca Kladnja i Banovića. Putni pravci nisu međusobno povezani, zbog čega ne postoji saobraćajna povezanost krajnjih granica ovog zaštićenog područja. Lokalni putevi Konjuh – Brateljevići, Oskova – Mačkovac i Milankovići – Žedno brdo su najvažniji putni pravci na ovom području, koji su spona sa mrežom magistralnih i regionalnih puteva. Zaštićenom pejzažu pripadaju brojni turistički atraktivni, izletnički i kulturno – historijski lokaliteti. Među njima su brojna izletišta, prirodne pećine, jezera i vodopadi, spomenici, srednjovjekovne nekropole stećaka, te kamene kugle nepoznatog porijekla.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Zaštićeni pejsaž
Površina: 
8016.61
Upravitelj: 
Javna ustanova ”Zaštićeni pejzaž KONJUH”

Grab potok b.b., Banovići

Entitet: 
FBiH
IUCN kategorija: 
V
Efektivno zaštićeno: 
Da