Ko brine o našoj djeci, vjetar ili ministar?

"Pokazatelji mjernih stanica u gradu, ima ih šest, pokazuju da je koncentracija tih štetnih supstanci povećana uglavnom u tom periodu poslije četiri. Tada se hladni zrak spušta i pritišće maglu i smog prema tlu i na taj način smo se odlučili za ovaj potez", kaže Elvir Kazazović, kantonalni ministar obrazovanja.

         Poštovani ministre, za vašu informaciju, prvo, vi na raspolaganju nemate šest stanica već samo dvije, a i te dvije vam jedva rade -  “od 2008.godine, kada su nabavljene tri automatske stanice, nije bilo kupovine dodatne opreme, a postojeća je održavana uz velike poteškoće.“, piše u izvještaju vašeg nadležnog ministarstva. Što uopće nije iznenađenje, namjenske novce za okoliš,  vlade već godinama uglavnom troše u druge svrhe.

Ima i treća stanica, ali nju institucije rečene vlade, premještaju već tri godine, pa njenih podataka ovih kritičnih dana uopće nema. Sa preostale tri manualne stanice, možete mjeriti samo tek srednje dnevne vrijednosti ukupne čađi, pa su vam one za ovu namjenu potpuno beskorisne.

Drugo, ovako izgleda taj dio dana kada su po vama magla i smog visoko u zraku. Prema podacima sa mjerne stanice Otoka, jedine automatske stanice smještene u Gradu koja trenutno radi, naš zrak je i dalje prekomjerno zagađen cijeloga dana. A oko 16h, kada završava skraćena druga školska smjena, kada djeca trebaju krenuti kućama, koncentracije lebdećih čestica PM10 se približavaju pragu kada bilo kakva fizička aktivnost vani za djecu nije preporučena!

Koncentracije lebdecih cestica 28. - 29. decembra, mjerna stanica OtokaKoncentracije lebdecih cestica 28. - 29. decembra, mjerna stanica Otoka

Umjesto da ste pomjerili raspust, što je bila jedina smislena mjera za zaštitu zdravlja djece, vi ste odabrali rješenje kojim se održava privid brige za djecu bez ikakvog istinskog napora nadležnih.

Nakon svih dezinformacija koje smo ovih dana čuli iz kantonalne vlade, jasno je da nam je bolje nadati se promjeni vremena, no se uzdati da će o nama brinuti oni kojima je to posao.

Nakon svih dezinformacija koje smo ovih dana čuli iz kantonalne vlade, jasno je da nam je bolje nadati se promjeni vremena, no se uzdati da će o nama brinuti oni kojima je to posao.
Eko akcija
29/12/2015


Share this