Kožarski otpad iz Visokog na deponiji u Nezucima

Ribočuvari su prilikom redovnog obilaska terena uočili kamione koji su lagerovali otpadnu kožu na deponiju u Nezucima i odmah nakon istovara bageri su zatrpavali ovaj materijal, potvrdio nam je Željko Mirković, član Ekološkog udruženja "Drinska jezera".

- Već desetak dana nepoznati ljudi dovoze otpad i odmah nakon istovara zatrpavaju bagerima a određenu količinu posipaju naftom i pale od čega se iznad jezera HE Višegrad diže crni dim a u večernjim satima dolinom se širi neopisiv smrad - kaže Mirković.

Inspektor na terenu

Ribari su odmah obavijestili ekološku inspekciju koja je otkrila da je otpad porijeklom iz kožarske industrije iz Visokog.

- Ustanovili smo da je u proteklih 20-ak dana kamionima dopremljeno više od 200 tona industrijskog otpada koji je porijeklom od firme "Prevent Leather" iz Visokog. Saznajemo da je ugovorom ova firma ustupila transport i deponovanje otpadnog kožarskog materijala  firmi "King" sa sjedištem u Visokom, koja je opet ugovorom ustupila transportovanje i deponovanje ovog otpada firmi "Pavgord" iz Foče. Na kraju je "Komunalac" iz Višegrada sklopio ugovor sa "Pavgordom" o odlaganju otpada  na lokaciji Nezuci - kaže ekološki inspektor Dragan Glogovac.

Direktorova analiza

Direktor višegradskog "Komunalca" Siniša Đokanović kaže da posjeduje nalaze Instituta za hidromehaniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu na osnovu kojih tvrdi da analizirani mulj od kožarskog otpada iz Visokog nema negativne posljedice po zdravlje ljudi i da je o svemu upoznao opštinsku sanitarnu inspekciju.

Potpisivanje ugovora sa firmom "Pavgord" Đokanović pravda slabim ekonomskim poslovanjem "Komunalca", za šta direktno optužuje Opštinu Višegrad.

Inače, ribari su uočili čudne radnje sa kamionima na deponiji u Nezucima, koja se nalazi pored magistralnog puta a u blizini HE Višegrad, još od prošle godine.

Po čijem nalogu i za čiji interes

Članovi Ekološkog udruženja za zaštitu, korištenje i unapređenje voda "Drinska jezera" ogorčeni su ovim postupkom i smatraju da se radi o lancu dobro smišljene podvale Višegradu, koji preferira da postane ekološka zona sa uređenim turističkim sadržajem.

- Tražimo odgovornost svih učesnika u ovom ekološkom incidentu i da se ispita po čijem nalogu je odobreno lagerovanje kožarskog otpada i za čiji interes - kaže član Udruženja Strajin Furtula.

Nelegalan postupak

Kako kaže Dragan Glogovac, nedopustivo je da "Komunalac", koji nema dozvolu nadležnog ministarstva za upravljanje otpadom, sklapa bilo kakve ugovore o korištenju ovog terena koji nije u njihovom vlasništvu. Inspektor kaže da su sve radnje u ovom postupku nelegalne i da će se protiv svih učesnika u ovom procesu preduzeti određene mjere.


23/04/2008 Dnevni Avaz


Share this