Klisura Miljacke

Opis

Zaštićeno područje prirode „Kanjon Miljacke“ u sebi uključuje kanjonski dio Miljacke koji započinje nekoliko metara uzvodno od Vijećnice. Od padina Jekovca i Babića Bašće, prema Bentbaši i Darivi okomito se spuštaju padine Vrtanika i Zmajevca s jedne te Hrastove glavice i Borija, s druge strane, čineći tako tjesnac kroz koji se provlači životopisna kraška rječica Mošćanica, desna pritoka Miljacke. Klisura Miljacke se od ovog mjesta malo širi, formirajući kroz dugi period naslage sa plodnim tlom i produktivnom vegetacijom, da bi se neposredno ispod Kozije ćuprije ponovo suzila. Uzvodno od ovog mosta, padine Trebevića i Gradine su veoma strme i visoke tako da kanjon postaje uzak i dubok. Upravo na ovom mjestu, njegova dubina je najveća (nadmorska visina na nivou rijeke Miljacke je 570 m, vrh Trebevića – 1629 m, a Gradine oko 1100 m). u ovom dijelu u Miljacku se, kao desna pritoka, uliva i rijeka Lapišnica koja zbog svog toka planinskog karaktera ima posebnu, veliku motivsku vrijednost.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Rezervat prirodnih predjela
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)