Klisura Čude

Opis

Klisure Čude u mjestu Čude kod Olova sastoje se od tri dijela koja imaju ukupnu dužinu 1100 metara. Prva, klisura Stijena se okomito obrušava u rijeku Stupčanicu. Glavna klisura koja se nalazi 1,5 km od prve naziva se Čude-Klam. Dio ove klisure pod nazivom Srihin je dijelom potpuno gol i okomit, a dug je otprilike 350 i visok preko 200 metara. Tristotinjak metara dalje nalazi se klisura Veliki Srihin koja je duga 400, a visoka preko 200 metara. Na njenim stranama nema nikakvog drveća. U stijenama ove klisure nalazi se ulaz u pećinu do kojeg je moguće doći samo uz upotrebu posebne opreme.
Klisure Čude su rezervat prirodnih predjela.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Rezervat prirodnih predjela
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)