Kanalizacija na Bjelašnici rađena je još 1982. godine!

Kiša je spriječila ekipe ViK-a, BH MAC-a i CZ Hadžići da izađu jučer na teren kako bi snimili stanje i napravili prijedlog mjera za otklanjanje kvara na kolektoru Babin do - Hadžići. Naime, začepljenje ovog kolektora smatra se mogućim uzrokom zagađenja izvorišta Vrela Bosne.

Sada je gradilište

Pošto je prošlo dugo vremena od deminiranja, koje je urađeno prije 11 godina, mjesto je obraslo, a potrebno je utvrditi i precizne granice deminiranog dijela.

- Kanalizacija na Bjelašnici rađena je 1982. godine za potrebe Olimpijade i tada je bilo svega nekoliko hotela i kuća. Sada je gore gradilište, ima mnogo više objekata nego prije, a kanalizacija je ostala ista. Još neki od razloga začepljenja su starost kanala i to što nisu dobro urađeni. Kanalizacija je duga 18 kilometara, a rang začepljenja je jedan na 3,6 kilometara godišnje, što znači da je očekivano da se ona začepi na pet do šest mjesta. Projekt rekonstrukcije cijevi bio je 2003. godine i tada je urađeno 1.600 metara, za više nije bilo novca - kaže Nermin Drnda, izvršni direktor za kanalizacioni sistem ViK-a.

Na začepljenje utječe i krađa kanalizacionih poklopaca, mišljenja je Drnda, a nemoguće je svaki dan slati ljude na teren da prate da li je nešto začepljeno.

U Općini Hadžići kažu da su prije nekoliko godina upozoravali na ozbiljan problem s kolektorom, koji je bio suh.

Sumnjiva dionica

- Cijela ta dionica od Babinog dola do Hadžića bila nam je sumnjiva, ali je očigledno sve drugo bilo bitnije. Prije nekoliko godina slali smo dopise nadležnima, tražili smo da nam se odobre sredstva iz budžeta kako bismo snimili stanje i kolektor doveli u red... Međutim, nije bilo sluha. Treba se utvrditi koliko stvarno novca treba za rješavanje ovog problema, a ne da se govori kako nema sredstava - kaže načelnik Hamdo Ejubović.


23/06/2010 Dnevni Avaz


Share this