Kako obezvrijediti Vjetrenicu, bez suvišnog zašto

2007. godine je Vlada Federacije BiH objavila strateški dokument pod imenom "Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2007.-2010. godina” kojim je bilo predviđeno uspostavljanje nacionalnog parka "Popovo polje – Vjetrenica”. Uspostava tog nacionalnog parka ulazi i u operativne planove za 2007. dva ministarstva Vlade FBiH, Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva okoliša i turizma.
U maju iste godine, federalni ministar okoliša i turizma, Nevenko Herceg, u intervju datom FENI, naglašava da "Federalno ministarstvo okoliša i turizma je prepoznalo značaj špilje Vjetrenica, kao kategoriju posebnih prirodnih predjela" (najviši stupanj zaštite prema postojećem zakonu), najavljuje skoru uspostavu nacionalnog parka i osuđuje uspostavu kamenoloma u okolišu Vjetrenice.

Nakon dvogodišnjeg zatišja, dolazi do potpunog obrata u pristupu Ministarstva okoliša i turizma Vjetrenici.

Sada, sa sumnjivom žurbom, Ministarstvo nastavlja aktivnosti kojima je cilj da Vjetrenica, koja je još 2004. uvrštena na preliminarnu listu Svjetske baštine, bude data na čuvanje, upravljanje i nadasve profit, lokalnoj zajednici.
Istoj toj zajednici je samo koji mjesec prije, Ministarstvo odreklo bilo kakvo zakonsko pravo na upravljanje ovim zaštićenim područjem.
Prema saopćenju Ministarstva, prije nekoliko dana u Ravnom se okupila probrana ekipa koja bi trebala da zadovolji mimikriju pluralizma interesa i imitaciju demokratskog procesa. Da je to tako svjedoči i činjenica da u novoformiranoj "Radnoj skupini zaduženoj za pokretanje aktivnosti na rješavanju statusa institucionalne zaštite špilje Vjetrenice" o kojoj govori pomenuto saopćenje, ne sudjeluje ni jedna od 16 zainteresiranih nevladinih organizacija iz Grupe za podršku Vjetrenici, niti su one ikada dobile priliku za sastanak s ministrom okoliša i turizma, kojeg bezuspješno traže još od 3. lipnja ove godine.
Tako da zaista nije jasno gdje su pronađene "zainteresirane nevladine udruge” iz saopćenja, osim ako nisu na brzinu napravljene upravo za potrebe ove “Radne skupine”?

Da je “Radna skupina” sastavljena od izvanrednih stručnjaka na kojima treba da nam zavidi cijeli svijet, govori i činjenica da su u svega nekoliko sati koliko je trajala posjeta Ravnom i Vjetrenici uspjeli izmjeriti utjecaje svih promjena nedavno izazvanih u okolišu Vjetrenice i doći do (očekivanog) zaključka da nikakve štete tu nema.
Alarmantno pismo, kojeg su vodeće svjetske organizacije za očuvanje prirode nedavno poslale našim vlastima očito niko nije pročitao, no šta će nama ISSB i IUCN pored ovakvih eksperata koji golim okom i na brzinu, odvagaše i izmjeriše činjenice za kakve drugdje trebaju mjeseci napornog visokostručnog rada.

I onda, da bi se izmanipulirale okolnosti slične onima koje nameće zakonska forma, potrebno je na brzinu sklepati privremeni plan upravljanja Vjetrenicom koji će biti na snazi sve dok probrana ekipa naučnika ne pripremi elaborat koji treba da pokaže da u Vjetrenici ništa vrijedno nema i da ona ne zavređuje federalni nivo zaštite, inače zagarantovan samo nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim područjima.

Da li je ovo koncept po kojem Federalno ministarstvo okoliša i turizma namjerava sva naša visokovrijedna zaštićena područja formalno obezvrijediti i predati na upravljanje lokalnim moćnicima?

Činjenica, da je od svih planova postavljenih na početku mandata ove postave Ministarstva okoliša i turizma, realiziran samo Nacionalni park "Una", a i on uglavnom samo na papiru, i da se (ne)zaštićena područja Federacije BiH nisu pomakla sa mrtve tačke, govori u prilog tome.

Eko akcija
07/07/2009


Share this