Javna rasprava o Nacrtu prostornog plana Federacije BiH se završava 15. aprila

Nakon što je Predstavnički dom FBiH usvojio Nacrt prostornog plana FBiH za period od 2008. do 2028., Federalno ministarstvo prostornog uređenja je organizovalo javnu raspravu koja se okončava 15.4.2012. Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godine možete preuzeti ovdje: Nacrt PPFBiH 01/2012.


08/04/2012 Eko akcija


Share this