Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2008. (I)

Upravo je izašao izvještaj o stanju okoliša u Bosni i Hercegovini iz kojeg ćemo vam  objavljiti najzanimljivije dijelove. Izvještaj je, uz pomoć Švicarske ambasade, pripremio tim organizacije Green Visions.Uvod

Ovaj Izvještaj o statusu okoliša za Ambasadu Švicarske u Bosni i Hercegovini temeljit će se na evropskim standardima koje je za Bosnu i Hercegovinu (BiH) ostavio Državni ekološki akcioni plan (National Environmental Action Plan - NEAP). NEAP je prvi dokument o strategiji okoliša koje su na državnom nivou svojile vlade i skupštine obaju entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske) u martu/ožujku 2003. godine. Kao takav, NEAP predstavlja konstruktivanprimjer korištenja inostrane pomoći za reformu i izgradnju okolišnih kapaciteta. NEAP je razvijen uz pomoć Međunarodnog fonda za razvoj (International Development Fund - IDF), donacije Svjetske Banke, i uz učešće preko stotinu profesora, stručnjaka i predstavnika ministarstava iz obaju entiteta, kao i mnogih nevladinih organizacija. Od marta/ožujka 2003. kada je usvojen, NEAP je izrastao u vodič i postao osnovna referenca za ostvarenje svih projekata u BiH koji se tiču okoliša.
Izvještaj o statusu okoliša razvijen je prema logičkom okviru koji podrazumijeva deset osnovnih aspekata zaštite okoliša:

 1. Okolišna politika
 2. Priroda i pejzaž
 3. Šume
 4. Zaštita voda
 5. Upravljanje otpadom
 6. Smanjenje buke
 7. Suzbijanje zagađenja zraka
 8. Materijali, tlo i biotehnologija
 9. Transverzalne tematske oblasti
 10. Izvori informacija

Slijedeći izazovi identificirani su općenito za vrijeme istraživanja:

 • Nedostatak koordinacije između institucija nadležnih za okoliš na svim nivoima vlasti;
 • Mala ili nepostojeća transparentnost u većini aspekata problematike okoliša: koncesije za izgradnju brana za hidro-elektrane, javne debate, pristup informacijama, tačni podaci o okolišu itd;
 • Apsolutni nedostatak mehanizama za sprovođenje već postojećih zakona, te sposobnosti da se BiH efektivno uklopi u okvir ekoloških standarda Evropske unije;
 • Nedostatak političke volje da se pravilno uvede i sprovodi zakon o okolišu;
 • Nedostatan kadar na svim nivoima u ekološkom sektoru;
 • Međunarodna zajednica nema jasnu politiku po pitanju okoliša, ni sposobnost da prioritizira ključne izazove s kojima se BiH treba suočiti kako bi dostigla standarde Evropske unije;
 • Nepostojanje pravno ovlaštene državne agencije koja bi efektno sprovodila zakon o zaštiti okoliša na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou;
 • BiH ima najmanji broj zaštićenih područja u Evropi. Ova činjenica predstavlja direktnu prijetnju bio-različitosti, biljnom i životinjskom svijetu, te prepreku brojnim mogućnostima za održiv razvoj;
 • Drastične promjene u korištenju tla usljed krčenja šuma.

15/12/2008 Green Visions


Share this