Izgradnjom četiri HE u Foči Drina bi nestala

Krsmanović
- Izgradnjom te četiri HE rijeka Drina jednostavno će prestati teći kroz Foču, što već u prvom momentu svakoga šokira. S druge strane, na Sutjesci je planirana izgradnja HE čija akumulacija duboko ulazi u Nacionalni park Sutjeska i sigurno je da će imati posljedice po Dolinu heroja. Meni je neprihvatljivo što kod izrade projektnog zadatka, niti u jednoj fazi, nije uključena lokalna zajednica, nevladine organizacije i što se kompletno iskorištavanje potencijala sliva Drine posmatra iz jednog uskog ugla proizvodnje električne energije, iako je voda opšte dobro i ima višenamjensko korištenje - kaže Krsmanović.

Elektroenergetski lobi, nakon što je to učinjeno u susjednoj Ustikolini i Goraždu, i u Foči će dobiti adekvatan odgovor.

- Jedino o čemu se, možda u nekom slučaju, može pričati jeste izgradnja HE Buk Bijela, pošto je ona već eksproprisana, urađeno je mnogo, iseljeno je stanovništvo, riješeni imovinskopravni odnosi, izgrađeno stambeno naselje. Ali to je HE koja sada ne ulazi u Crnu Goru i ona ne potapa ni metar sadašnjeg puta Kopilovi - Šćepan Polje i njegovom izgradnjom odmah bi se mogli povezati Sarajevo i Podgorica kao dvije evropske prijestonice. Imali bismo sačuvane turističke potencijale, rafting na Tari ostao bi nedirnut. HE Paunci, Foča i Sutjeska će sigurno naići na žestoku osudu, jer njihovom izgradnjom dovodi se u pitanje funkcionisanje grada - ističe Krsmanović.

Elektroenergetski lobi


- Taj elektroenergetski lobi u ovom momentu misli da je priroda njegova, da je voda njegova i tako se i ponaša, ali to im sigurno nećemo dozvoliti. Ove sedmice zakazat ćemo javnu raspravu i insistirati da iskorištavanju sliva Drine mora prethoditi izrada regionalnog prostornog plana Gornja Drina, koji će obuhvatiti područje od kraja akumulacije HE Višegrad do Šćepan Polja. Ima nešto što je priroda dala i u slivu Drine nema granica. Priroda ne poznaje granice Crne Gore, Srbije, niti entiteta u BiH - dodaje Krsmanović.

Autor: A. Bajramović


05/04/2010 Dnevni Avaz


Share this