Inicijativa za zaštitu budućeg nacionalnog parka "Prenj, Čvrsnica i Čabulja"

Zubac, Prenj, Bosnia

Jučer je u Sarajevu, u prostorijama Eko akcije, održan sastanak nekoliko nevladinih organizacija (Fondeko, Re:Element, WWF, Green Tour, Centar za zivotnu sredinu i Eko akcija) povodom još uvijek neriješenog pitanja izgradnje autoputa na koridoru Vc kroz netaknute dijelove budućeg nacionalnog parka "Prenj - Čvrsnica - Čabulja".

Zastoj procedure proglašenja tog područja nacionalnim parkom je označen kao neprihvatljiv i dogovoreno je da se pokrene niz aktivnosti sa ciljem da se pomogne da ovo jedinstveno područje konačno bude proglašeno nacionalnim parkom i tako konačno bude zaštićeno od daljnje devastacije.

Učesnici su se dogovorili da se kampanja proglasenja nacionalnog parka usmjeri i na međunarodni nivo, kako bi se osiguralo da krediti međunarodnih finansijskih institucija budu upotrijebljeni na način koji neće narušiti prirodne rijetkosti ovog zaštićenog područja.

Više informacije o "Inicijativi za Prenj"  moguće je pronaći na stranici www.ekoakcija.com putem koje se mogu i kontaktirati članice inicijative oko budućih akcija.

A više informacija o samom koridoru Vc i prijedlogu Nacionalnog parka "Prenj - Čvrsnica - Čabulja" možete naći na sljedećim linkovima:

Ovim putem članice Inicijative pozivaju sve organizacije i pojedince, zaljubljenike u Prenj, Čvrsnicu i Čabulju, da nam se pridruže!


02/04/2010 Eko akcija


Share this