Inicijativa za dopunu Ustava Kantona o pravu na pitku vodu kao brana privatizaciji vodnih resursa

 

 

 

 

Na Drugoj građanskoj raspravi o snabdijevanju Sarajeva vodom, koja je održana u Bosanskom kulturnom centru, 6. februara 2017., doneseni su sljedeći zaključci:

  • Da se zaključci sa Prve građanske rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom ponovo dostave Skupštini Kantona, ovaj put i direktno svim poslanicima u Skupštini Kantona, kao i Vladi Kantona Sarajevo, uz zahtjev da se hitno organizuje tematska sjednica Skupštine Kantona u vezi snabdijevanja Sarajeva vodom.
  • Da se pripremi i dostavi Skupštini Kantona inicijativa za dopunu Ustava Kantona o pravu na pitku vodu, u kojoj će biti definisano da:
    - svi građani imaju pravo na pitku vodu,
    - vodni resursi Kantona treba da služe prije svega snabdijevanju stanovništva,
    - vodni resursi i vodovodna infrastruktura moraju ostati pod kontrolom i u vlasništvu države i društvene zajednice, bez mogućnosti bilo kakvog oblika privatizacije.
  • Da bi se otklonile sumnje građana u razloge redukcija vode, da se objavi potpuni sadržaj studija urađenih do sada, u kojima je pravljena ocjena stanja vodovodne infrastrukture.

Iako su na javnu raspravu preko zvaničnog protokola institucija bili pozvani i predstavnici Vlade i Skupštine Kantona, kao i KJKP “Vodovod i kanalizacija”, niko od pozvanih se nije pojavio.

#PravoNaPitkuVodu


15/02/2017


Share this