Inicijalni bh. izvještaj o klimatskim promjenama

Kao članice Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), Bosna i Hercegovina ima obavezu izrade periodičnih nacionalnih izvještaja (komunikacija) o klimatskim promjenama, koje usvaja Sekretarijat UNFCCC-a.

U periodu decembar 2007. - novembar 2009. godine, BiH je pristupila izradi I. Nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama. Izvještaj je izradila grupa domaćih eksperata pod vodstvom UNDP BiH kao implementacione agencije. Iako je Izvještaj trebao biti prezentovan i usvojen od strane nadležnog tijela UN-a na Konferenciji o klimatskim promjenama UN-a u Kopenhagenu 2009. godine, to se nije desilo. Usvajanje se očekuje na istoj konferenciji u  Meksiku 2010. godine.

DodatakVeličina
Inicijalni izvjestaj o klimatskim promjenama BiH.pdf4.75 MB


Share this