Grupa udruženja Energija uputila saopćenje za javnost

Grupa udruženja Energija je od 20–26.12.2007. godine u 20 općina u Federaciji BiH organizirala kampanju pod nazivom: Kome danas (ne)treba održivo upravljanje energijom u FBiH? U okviru kampanje građani iz različitih dijelova FBiH su poslali nekoliko hiljada razglednica sa porukom da se ubrzaju aktivnosti oko izrade energetske strategije za FBiH. Sa prvim radnim danom nove godine oko 500 razglednica je dobio ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, a 500 razglednica Premijer FBiH Nedžad Branković. Razglednice su upućene i na adrese svih 155 parlamentaraca u FBH, međunarodnim institucijama, predstavnicima ministarstava kantona, itd.

Grupa udruženja Energija je ovom kampanjom podsjetila Premijera FBiH i ministra Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da su energetski resursi javno dobro čiji su vlasnici građani koji imaju pravo da budu tačno i pravovremeno informisani. Takođe, građani imaju pravo, ali i obavezu, da traže održivo upravljanje ovim resursima, a da je za upravljanje tim resursima neophodan strateški plan u čiju izradu trebaju biti uključeni. Ne slažemo se sa idejom da se prije uključenja javnosti donesu odluke o gradnji novih enegetskih postrojenja, potpišu ugovori sa strateškim partnerima, a da se javnost planira uključiti tek u procesu dobijanja okolinske dozvole.

Na žalost, predstavnici Vlade FBiH koji su izabrani od strane građana i ovog puta su se oglušili na glas naroda i nisu ni obratili pažnju na njihov pokušaj da se izbore za ono što im pripada. Zato još jednom naglašavamo da smo zabrinuti za planove razvoja energetskog sektora u FBiH i tražimo:

  • da se u najskorijem roku donese odluka o izradi Energetske strategije FBiH,
  • da se ne pristupa odabiru strateških partnera i izgradnji energetskih postrojenja prije nego se izradi Strategija
  • da shvate značaj konsultacija sa civilnim sektorom i građanima FBiH u procesu donošenja strateških dokumenata,
  • da se Energetska strategija ne bazira samo na iskorištavanje fosilnih goriva i da se planira njihovo racionalno korištenje,
  • da se u Energetsku strategiju uključe efikasno korištenje energije i dobijanje energije iz obnovljivih izvora energije

Grupa udruženja Energija nije protiv izgradnje novih energetskih postrojenja, ali se zalažemo za razvoj koji će biti u skladu sa potrebama države BiH, vodeći računa o racionalnom korištenju prirodnih resursa i zaštiti okoliša.
Nudimo vlastima saradnju, jer smatramo da samo koordiniranim zajedničkim aktivnostima možemo osigurati održivo upravljanje energetskim resursima.

Članice grupe Energija:

Centar za ekologiju i energiju – Tuzla
Centar za životnu sredinu – Banjaluka
Zeleni Neretva – Konjic
Eko pokret zelenih – Ključ
TOPER – Doboj
Ekotim – Sarajevo
Fondeko – Sarajevo
Ekomreža BiH
Fondacija Heinrich Boll – Sarajevo
Ekološki pokret Zelenkovac – Mrkonjić grad
Ekološka koalicija unskog sliva – Bihać
Troya - Stolac


15/02/2008 www.zeleni-neretva.ba


Share this