Građanska javna rasprava o snabdijevanju Sarajeva vodom

Građanska javna rasprava o snabdijevanju Sarajeva vodom će se održati u ponedjeljak, 14. novembra 2016. u prostorijama Historijskog muzeja, ul. Zmaja od Bosne br. 5, sa početkom u 16.30h.

Nedopustivo je da naš grad sa velikim resursima kvalitetne pitke vode na raspolaganju bude doveden u stanje svakodnevnih redukcija i stalne opasnosti po zdravlje velikog broja stanovnika, usljed decenija nebrige o vodi koju pijemo.

Zajedno ćemo pokušati doći do odgovora na sljedeća pitanja:

• Do kada će trajati redukcije vode u Sarajevu?
• Kakve su opasnosti po zdravlje koje mogu izazvati svakodnevni padovi pritiska u vodovodnoj mreži izazvani redukcijama?
• Otkud i do kada fekalije u Vrelu Bosne?
• Kakve su opasnosti po zdravlje koje mogu izazvati različiti patogeni mikroorganizmi čije prisustvo je indicirano nalazima različitih bakterija u izvorišnim i kupališnim vodama Kantona Sarajevo?
• Šta se dešava sa vodozaštitnom zonom u Sarajevskom polju?
• U kakvom su stanju preostala izvorišta vode za piće u Kantonu Sarajevo?
• Kakav je kvalitet vode koju pijemo?
• Kakve mjere su neophodne da bi se riješili pobrojani problemi?

PoziviPozivi

 

Na javnu raspravu smo pozvali i premijera Kantona, predstavnike kantonalnog i federalnog ministarstva nadležnog za vode, predstavnike kantonalnog ministarstva zdravlja, predstavnike Vodovoda, Zavoda za javno zdravlje Kantona ...


09/11/2016 Eko akcija


Share this