Građani Sanskog Mosta se protive izgradnji hidroelektrana na rijeci Sani

1. Protivimo se svakom narušavanju prirodnog toka rijeke Sane i njenih pritoka.

2. Protivimo se izgradnji termo elektrana na području opstine Sanski Most.

3. Planiranje izgradnje brana kao akumulacija za hidrocentrale i minihidrocentrale je neosnovano u vremenu kada se svijet bori za iznalazenje alternativnih nacina proizvodnje energije (solarna energija, energija vjetra, protočne hidroelektrane, reciklaža krutog otpada i slično) s ciljem zaštite prirode, a samim tim i pitke vode i stabilnosti klime.

4. Navedenim hidroakumulacijama nikako se ne mogu opravdati ekonomski efekti koji bi bili daleko manji od individualnog zapošljavanja u oblasti agrara, trizma,turističkog lova, ribolova i slično.

5. Proizvoditi električnu energiju radi prodaje drugim zemljama, kompenzacijom za industrijske i poljoprivredne proizvode, za nas je takođe neprihvatljivo.

6. Poštovani, niste ovlašteni da prodajete naš zrak, našu pitku vodu, uticete na klimu i mijenjate budućnost naše djece. Na to gospodo nemate pravo!

 


 

Poštovane dame i gospodo,

U okviru javne rasprave povodom Nacrta Prostornog plana Federacije BiH (Nacrt) dostavljamo Vam naše primjedbe koje se fokusiraju na izabrana područja opštine Sanski Most. Primjedbe se odnose na konkretne efekte u pogledu ekoloških posljedica termoelekrana u Kamengradu i hidroelektrana na rijeci Sani koje su predviđene ovim Nacrtom.

  1. U izvještaju za zaštitu i očuvanje okoliša predlaže se da se Nacrt Prostornog plana pokuša približiti EU normama. S obzirom da u trenutku donošenja ovog plana ne postoje takve norme i da one nisu zacrtane na nivou Federacije, vjerovatno je da se neka pitanja flore i faune te zaštićenih vrsta koje su pogođene planiranim objektima nisu uzeli u obzir prilikom pripreme ovog plana. To se u prvom redu odnosi na fizikalna svojstva rijeke Sane. Riječ je o rijeci čija bi se svojstva pod navedenim uslovima bitno izmijenila, u smislu količine kisika zbog efekta stajaće vode te stvaranje izvanrednih uslova za razvijanje bakterijskih kultura. Smanjena količina kisika u vodi ima za posljedicu poremećaj ekosastava riječne ribe. Neke vrste riba kao sto je lipljen, pastrmka pa i mladice, ne mogu opstati u jezerskim uslovima koji bi nastali podizanjem riječnih brana. Ovakvim aktivnostima i promjenama u prirodnom sastvau rijeke Sane narocito bi bila izlozena mrijestilista navedenih ribljih vrsta.
  2. Smanjen protok vode te biološki procesi na dnu akumulacija pospjesuju intenzivniji razvoja bakterija te povećanja kiselosti vode. Povećana bakteriološka aktivnost u rijeci Sani već danas je aktuelan i nezanemarljiv problem za stanovnike sanskog sliva, posebno opštine Sanski Most. U ovom gradu u ljetnom periodu zbog niskog vodostaja kvalitet vode doseže nehigijenske uslove. Povećanjem kiselosti u akumulaciji i kvantitativne promjene u bakterioloskom sastvu u gornjem toku rijeke Sane, doprinijeli bi do negativnog uticaja na ljudsko zdravlje svih stanovnika. Ovdje su apsolutno svi stanovnici riječnog sliva orijentirani na korištenje vode i to nizvodno i uzvodno od planirane brane. Razvoj ovih bakterioloških kultura povećao bi i broj e-koli bakterija u vodi sa fatalnim rizikom za zdrave osobe.
  3. U istom podrucju planiranom za izgradnju hidrocentrala nalazi se i nekoliko životisnjiski vrsta koje su zaštićene zakonima Europske unije, kao što su dabar, vidra i kornjača. U predloženom nacrtu i analizi se ne navodi da se ove životinjske vrste ugrožavaju izgradnjom brane u pomenutom području.
  4. Posebno negativan efekat bi izgradnja HE imala na otkrivene i neotkrivene spomenike kulturnog značaja. Voda bi pokrila Ušće Dabra, tragove sojenica i postojanja prethostorijskih nastambi. Jezera bi potopila mnogobrojne rake sa posmrtnim ostacima ubijenih Bošnjaka, zatim sela Donji Kamicak i Podove, zajedno sa sakralnim objektima, mezarjem i grobovima u ovim naseljima. To je područje gdje je zarobljen zadnji bosanski kralj.
  5. U geografsko-tektonskom smislu se ne mogu predvidjeti sve posljedice, ali bi one bile podjednsko katastrofalne: zasigurno bi došlo do uticaja na zastoj vode u podzemnim tokovima, na izvorišta termalnih voda na Banji Ilidži i Kozici cije podrucje je bogato krecnjakom. Sedre koje se formiraju hiljadama godina i predstavljaju raritet u svijetu, bile bi uništene.
  6.  Klimatski posljedice se također ne mogu sagledati, ali one zasigurno neće izostati: isparavanja, promjena vlage u zrakuz, a time strujanja, vjetra sigurno bi vodilo novim temperaturnim oscilacijama.
  7. U pogledu ekonomske isplativosti sasvim je nejasan odnos finansijske dobiti i finansijskog gubitka koji će uslijediti uništavanjem naseobina i plodne zemlje uz Sanu. Rizik po stanovništvo i eko-sisteme je daleko veći od finansijske dobiti koju bi imao anonimni vlasnik kapitala sa gradnjom HE. Gradnje HE su skupe i prljave i ne dnose vidne ekonomske prosperitete lokalnom stanovništvu, kao ni energetske povlastice ili povlastice pri zapošljavanja. Ovdje se u ime nedefiniranog interesa elektroprivrede želi žrtvovati čitava jedan populacija sa svojim eko-okruženjem.
  8. Što se tiče planirane izgradnju termoelektrana u Kamengradu iz priloženih analiza se vidi da ovi objekti ugrožavaju zdravlje, turizam i poljorivredu. Zagadjivanja su analizirana za područje od 20km i nije uzeto u obzir da se planirani objekti nalaze u gusto naseljenom mjestu i da su geografski pozicionirani tako da obuhavataju veći broj stanovnika Sanskoga Mosta od posmatranog kruga. Tu prije svega mislimo na sjevero-zapadnu poziciju i učestalosti vjetrova iz toga pravca. To znači da da bi se, ne samo gasovi iz dimnjaka, već i kompletna prašina sa svim isparenjima širili prema gradu. S obzirom da kamengradski ugalj sadrži veće količine sumpora to bi vodilo do emisije sumpornih komponenti, sulfida (H2S), sumpordioksida te sumpor kompleksa u okolinu. Nakon toga bi azotna jedinjenja koja skupa sa sumporom vode do povećanja kiselosti i korozije. Iz raporta prozilazi da je rijeka Sana pod uticajem ovakvog objekta obuhvaćena u dužini 66 km. To je područje uticaja kiselosti u okolini i erozija uz obale rijeke.
  9. Posebno je pitanje otpada i otpadnih voda koje bi preko rijeke Blihe dospjela u Sanu. Ove otpadne vode su bogate teškim metalima koji bi potpuno uništilo riblji fond u rijeci Blihi te uticalo na kvalitet ribe ulovljene nizvodno od Sanskog Mosta. Ona više ne bi bila jestiva. Nadalje emisioni gasovi će uticati i na zaštićenu oblast za pitku vodu, kako se to tačno navodi u objavljenom izvjestaju.
  10. Na kraju se mora uzeti u obzir i turistička perspektiva kao predviđeni razvoj privrede u         Sanskom Mostu i organo-poljoprivreda. To znači da planirani objekti nisu u skladu sa planom razvoja opštine Sanski Most gdje bi se mogla u budućnosti proizvoditi zdrava hrana i zdrava voda za domaće i inostrano tržište. Takodje, razvoj turizma, raftinga te lova i ribolova bio bi pogodjen do te mjere da bi ova grana turizma sasvim otpala. Razvoj turizma u Sanskom Mostu ne podstiču ovi objekti, naprotiv oni ugrožavaju sansku opštinu kao i ekoloski zdravu i održivu privrednu cjelinu.

Navedeni argumenti pokazuju da Nacrt plana razvoja za Sanski Most nije u skladu sa planiranim razvojom Opštine Sanski Most, kao ni sa željom njegovih građana. Sa obzirom na činjenicu koja je navedena u studiji, da ovi objekti (termocentrale i hidrocentrale) ozbiljno ugrožavaju ljudsko zdravlje, te floru i faunu u oblasti, te zaštićenih vrsta, zahtijevamo da se ovi objekti odstrane (izbrišu) iz Nacrta i da se rijeka Sana zadrži u svom izvornom obliku. Ona bi upravo danas morala srednjoročnim planovima biti sačuvana zajedno sa svojom endemičnošću i životinjskim vrstama.

Ljepote rijeke Sane kao i ljepota zdrave ljudske okoline su preduslov daljnjeg razvoja opštine Sanski Most i samog regiona. Malo gdje u Europi postoje takve ljepote na malom mjestu i taj potencijal se već danas koristi od strane lokalnog stanovništva i ljetnih turista. Ovdje su stvarni privredni potencijali koji se mogu ponuditi na evropskom tržištu turizma.

 


 

Ovim putem želimo da ukažemo na potencijalne probleme i posljedice koje se mogu desiti u slučaju izgradnje hidroelektrane na rijeci Sani. Naš grad jedan je od rijetkih gradova u BiH koji obiluje prirodnim resursima, a kao najavžniji među njima su naše rijeke. Izgradnjom hidroelektrane dovelo bi se u pitanje ekološka ravnoteža ovog područja, što za sobom povlači i zdravlje budućih generacija koje će živjeti u dolini rijeke Sane. Jasno nam je da postoje i argumenti koji govore u prilog izgradnje hidroelektrane, ali ukoliko se to sprovede u djelo i zanemare savjeti i upute stručnih lica iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine doći do nesagledivih posljedica. Ovim putem navodimo samo neke posljedica izgradnje HE na rijeci Sani:

- Promjena klimatskih prilika

- Promjene mikro i makroklimatskih prilika

- Promjena okoliša

- Nestanak određenih životinjskih vrsta koji su endemicne za ovaj dio BiH

- Nestanak određenih biljnih vrsta koji su endemicne za ovaj kraj BiH

- Promjene sastava biocenoze (životne zajednice) u kvalitativnom smislu

- Promjene sastava biocenoze (životne zajednice) u kvantitativnom smislu

- Stvaranje velikih koncentracija CO2 (ugljen dioksida) i CH4 (metana), što opet remeti intenzitet fotosinteze i produkciju organske materije (bioproduktivitet)

- Migracije kako životinja tako i ljudi, jer su prvi na udaru plućni bolesnici zbog povećanja vlage ovog kraja

- Promjene kvaliteta vode u fizičkom, hemijskom i biološkom smislu

- Erozija i urušavanje zemljišta na obalama

- Uticaji na poljoprivredu (time gubi obradive površine za poljoprivrednu proizvodnju)

- Potapanje kulturoloških znamenitosti što nebi bio prvi slučaj ako se ovi planovi sprovedu u djelo

- Ugroženost izvorišta sumpornih vrela (banja Ilidža), itd.

 

Molimo Vas da sagledate i pozitivne i negatvine aspekte izgradnje HE na rijeci Sani, te izgradnje TC, jer u našoj prirodi postoje i drugi oblici izvora energija kao što su bioenergija, bioplin, solarna i vjetro energija itd. Tako da izgrdnja HE i TC nije niti optimalna niti jedina opcija proizvodnje elktricne energije. Na ovaj način želimo da ukazemo na to, da gradjani Sanskog Mosta pomno prate sva dešavanja i da ipak postoje i oni koji su ekološki dovoljno osvješteni i oni kojima je stalo do njihovog zdravlja i optanka budućih generacija u ovim krajevima.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

U prilog Vam dostavljamo potpise građana, koji su protiv izgradnje HE na rijeci Sani.

Prof. dr. iur. Edin Sarcevic, Prijedorska 35, Sanski Most

Dr. med. Adnan Sarcevic, Prijedorska 35, Sanski Most

Dr. Elda Markovic, Sanski Most

dipl.iur. Nedzad Suljanovic, Prvomajska 72, Sanski Most

mag. ing. Narcis Mesic, Sanski Most

Nadja Nukic, Prijedorska 68, Sanski Most

Dubravka Suljanovic, Prvomajska 72, Sanski Most

Gradjanska inicijativa, Sanski Most


20/04/2012 Građanska inicijativa, Sanski Most


Share this