Gornji tok Une uskoro nacionalni park?

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o nacionalnom parku „Una“.

Kako je na konferenciji za novinare u sjedištu Vlade u Sarajevu izjavio Nevenko Herceg, federalni ministar okoliša i turizma, nakon zakonskog utvrđivanja, koje su već podržala oba doma Parlamenta F BiH, to će biti prvi nacionalni park u Federaciji.

Herceg je naglasio da Vlada ima namjeru donijeti još takvih četri do pet odluka.

U prijedlog zakona, prema njegovim riječima, ugrađene su odredbe koje uređuju očuvanje i zaštitu prirode i pejzažne osobitosti, direktive EU, te drugi propisi iz područja zaštite prirode i kulturne baštine.

Predviđeno područje na kojemu bi se osnovao nacionalni park „Una“ od 178,50 četvornih kilometara uključuje dio prostora bazena porječja rijeke Une uzvodno od Bihaća do Martinbroda i rijeke Unac do granice općine Bihać s općinom Drvar.

 


31/03/2008 FENA


Share this