Federacija BiH godišnje gubi preko 20 miliona KM

Centri civilnih inicijativa (CCI) apeliraju na federalnog ministra za okoliš Nevenka Hercega da poduzme korake kako bi se katastrofalno stanje okoliša uredilo "na civiliziran način", u suprotnom će bilbordi, koji se od ove sedmice mogu vidjetu u Sarajevu, Mostaru, Tarčinu itd., biti samo početak ukazivanja na njegovu individualnu odgovornost i odgovornost HDZ-a za katastrofalno stanje okoliša u BiH i iniciranja za ministrovu smjenu.

CCI je u saopćenju za javnost "podsjetio" da je BiH najzagađenija zemlja regiona; da su zdravlje ljudi i stanje okoliša sve ugroženiji i da je BiH rijetka evropska zemlja u kojoj se ne vrše sistemsko upravljanje i reciklaža otpada. Smatra da federalni ministar za okoliš od početka svog mandata nije uradio gotovo ništa na rješavanju problema nagomilanog otpada te da se redovno dešavaju ekološke prijetnje i katastrofe zbog nemara i neznanja onih koji su za ova pitanja odgovorni.

Zbog svega navedenog, CCI traži od federalnog premijera i HDZ-a, "čiji kadar vodi ovaj resor u Vladi FBiH", da odgovore ko treba da brine o okolišu - ministar za okoliš ili ministar za okolišanje. Ako je to ministar za okoliš, onda CCI traži da se odgovori zašto ministar godinama krši zakonsku obavezu i izbjegava donijeti podzakonske akte kojima bi se riješio gorući problem ambalažnog otpada, osigurao priliv između deset i 20 miliona KM, otvorile stotine novih radnih mjesta te omogućile investicije u ekološkoj djelatnosti.

Da li ministar svjesno ili nesvjesno štiti interese industrijskog lobija, kojem postojeće anarhično stanje najviše odgovara jer ne snosi nikakve poljedice za zagađivanje okoliša vlastitim proizvodima, i da li HDZ ima neki stranački interes u cijeloj ovoj priči ili su to samo pojedinci iz Ministarstva, pitanja su CCI-a.


03/02/2010 www.dnevniavaz.ba


Share this