Ekocid u Kreševu!

Na području Kreševa, na rijeci Željeznici, daleko od očiju javnosti upravo se dešava EKOCID u pravom smislu te riječi. Naime, firma EURO-POWER d.o.o. iz Tešnja je u srpnju ove godine počela sa gradnjom MHE Željeznica 4, na gornjem toku rijeke Željeznice. Koncesija je dodjeljena jos 2007. firmi Radava d.o.o. Fojnica, navodno za potrebe lokalnog kamenoloma. Na sjednici održanoj 30.04.2015. vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „Željeznica 4“ sa dosadašnjeg koncesionara „Radava“ d.o.o. Fojnica na privredno društvo „EuroPower“ d.o.o. Tešanj.

 Koncesija za ovu kao i za sve MHE na području općine Fojnica su dodjeljivane na osnovu studija iz 1983. godine tako da su sve one jako predimenzionirane jer je vodostaj rijeka daleko manji nego 1983., ponajviše zbog neplanske sjeće šuma, tako da o nekom biološkom minimum nema ni govora. Lokalitet Radave je još poznat i kao najveće prirodno mrijestilište autohtone potočne pastrmke, kao i obitavalište vidre, koji će nakon ovih radova biti jako ugroženi.

Do ovog lokaliteta se dolazi uglavnom preko teritorija općine Fojnica, tako da stanovnicima Kreševa i nije mnogo stalo, ali mještani sela uzvodno do Radave ogorčeno istiću da osim su cijelo ljeto imali mutnu rijeku, pretovareni kamionski mikseri uništavaju i ono malo lokalnog puta što im je ostalo.

Kod mještana još postoji i bojazan za lokalne rezervoare pitke vode, koje su pravili vlastitim rukama i sredstvima, jer kad se u cijevi zatoči 3 km rijeke nitko ne zna što će se desiti sa podzemnim vodama i da li će ti rezervoari biti suhi.


16/09/2015 Ekološko-humanitarna udruga "Gotuša"


Share this