Eko akcija podnijela prijavu inspekciji zbog Dive Grabovice

"Eko akcija" je prijavila nadležnoj inspekciji nelegalne radnje u Divi Grabovici - izgradnju ceste i eksploataciju prirodnih resursa.


19/04/2012 Eko akcija


Share this