Druga faza kampanje «Srcem za Prenj»

Inicijativa za Prenj

U petak 23.07.2010. godine u 20.00 časova, na lokaciji plato ulice Braće Fejića, će  biti provedena druga etapa akcije Inicijativa za Prenj. Učesnici biciklističke ture ,koji su u ponedjeljak 19.07. u 10 sati,na lokaciji Trg Fra Grge Martića-plato ispred Katedrale u Sarajevu,krenuli na put dug 500 km (Sarajevo-Mostar-Bihać),će biti organizatori promotivnih aktivnosti kampanje "Srcem za Prenj". U prvoj fazi Inicijative za Prenj potpisan je Protokol o suradnji.Činu potpisivanja i formiranju inicijative prisustvovale su slijedeće nevladine organizacije:Centar za zaštitu životne sredine Banja Luka,Re:Element ,Fondeko, Ekotim i Ekoakcija iz Sarajeva,čime je najavljen početak kampanje «Srcem za Prenj».

Na akciji prolaznici će moći dobiti letke sa više informacija o kampanji Srcem za Prenj, potpisati peticiju za proglašenje područja Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran nacionalnim parkom, te vidjeti izložbu fotografija planine Prenj.

Nakon Mostara U Bihaću će takodje biti uprilicena promocija kampanje "srcem za Prenj"(za više informacija kontaktirati koordinatora biciklističke ture).

Kampanjom javnog informisanja i zagovaranja želimo da pokrenemo stručnu i javnu raspravu o planovima korištenja šireg područja Prenja. U dijalog ćemo uključiti i predstavnike međunarodnih organizacija i institucija, koji svojim iskustvom i standardima u oblasti planiranja održivog razvoja mogu da daju značajan doprinos.

Inicijativa za Prenj je neformalna koalicija udruženja i pojedinaca okupljenih oko zajedničkih ciljeva da se područje Prenj-Čvsnica-Čabulja-Vran hitno proglasi nacionalnim parkom, zaustavi dalja degradacija, te uspostavi održivo upravljanje područjem Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran, uz aktivno učešće javnosti u donošenju odluka.

U Inicijativu za Prenj se mogu uključiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, formalne i neformalne grupe, nevladine i vladine organizacija, domaće i međunarodne organizacije, ukoliko podržavaju ciljeve Inicijative.

Ciljevi incijative su usmjereni na hitno proglašenje nacionalnog parka, zaustavljanje degradacije, te održivo upravljanje područjem Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran, uz aktivno učešće javnosti u donošenju odluka.

Za više informacija:
Anes Podić 062 293 763 – predstavnici Inicijative za Prenj
Miodrag Dakić 066 475 444 – koordinator biciklističke ture
Thierry Joubert 061 213 278-predstavnici Inicijative za Prenj


23/07/2010 Inicijativa za Prenj


Share this