Dolomitično područje Vrtaljica

Opis

Šira okolina Konjica je područje sa posebnim vrijednostima biodiverziteta. Smješten na prelazu između sjevernih dijelova Hercegovine i planina koje čine južni obod sarajevske kotline, Konjic se najvećim dijelom nalazi na dolomitnoj geološkoj podlozi. Pored mnogih zajedničkih karakteristika, koje postoje između flore i vegetacije na krečnjacima i dolomitima, dolomitna flora ima i svoje osobenosti koje je čine naročito privlačnom. One se uglavnom sastoje u čestoj pojavi planinskih vrsta na niskim nadmorskim visinama i u znatno češćoj zastupljenosti pojedinih vrsta na dolomitu nego na krečnjaku, što u velikoj mjeri utiče na izgled pejzaža i njegovu floru Usljed specifičnosti dolomitske podloge i kompleksa ekoklimatskih faktora (spona između Hercegovine i Bosne), Vrtaljicu karakteriše visoko prisustvo biljaka, koje su svojom ekološkom valencom vezane isključivo za dolomit kao geološku podlogu. Takve vrste se ubrajaju u grupu dolomitofita, a među njima su najpoznatije Thymus aureopunctatus (Beck) K. Maly i Alyssum moellendorffianum Aschers. et G. Beck.

Počeci istraživanja flore na ovom području sežu vrlo daleko u prošlost. Nakon austrougarske okupacije sve češće su posjete botaničara ovim područjima, koji su dali veliki doprinos poznavanju flore ovog područja.

Ipak, prvi botaničar koji se bavio fenomenom dolomitne flore je K. Maley, kustos muzeja u Sarajevu. Hilda Riter-Studnička (1956) objedinjava rezultate prethodnih i vlastitih istraživanja kroz popis biljnih vrsta na dolomitnom području Konjica. Na popisu se nalazi 396 vrsta iz 68 familija.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Specijalni rezervat (botanički)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)