Da li je uzrok kvar na kolektoru Babin do - Hadžići?

Izgleda da su federalni inspektori konačno "otkrili toplu vodu", ustanovili su da je začepljeni kolektor Bjelašnica - Hadžići odgovoran za pojavu fekalnih bakterija na Vrelu Bosne.


Nakon što je Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila da bi pokvareni kolektor Babin do - Hadžići mogao biti uzrok zagađenja izvorišta Vrela Bosne, jučer je planirano da BH MAC i predstavnici ViK-a naprave skicu i izađu na teren.

Iako su federalni inspektori zatekli oznake i upozorenja da je područje minirano, u VIK-u kažu da su dobili dopis iz Civilne zaštite Hadžići da je taj rejon deminiran 1999. godine. Za izlazak na teren čeka se odgovor na dopis upućen BH MAC-u o izdavanju certifikata za sigurnost i dodjelu vodiča, kažu u ViK-u.

- Nismo dobili nikakvo obavještenje ni od Federalne inspekcije niti od Općine da izađemo danas na teren - rekla nam je jučer Svjetlana Trifković, portparol BH MAC-a.

Iz CZ Hadžići potvrdili su nam da je ovaj dio deminiran te da će u toku dana razgovarati sa BH MAC-om. Nakon što se otkloni kvar na kolektoru, ponovo će se uzeti uzorci vode na analizu kako bi se provjerilo da li je došlo do poboljšanja na izvorištu Vrela Bosne, kažu u Federalnoj inspekciji. 

Pogoršano stanje

Prije desetak dana Zavod za javno zdravstvo uradio je dodatnu analizu na izvorištu Vrela Bosne koja je pokazala da je povećan broj bakterija fekalnog porijekla i koliformnih bakterija.

- Ministarstvu zdravstva poslali smo fotografije i detaljan pregled kanalizacionih prekida na šahtovima - rekla nam je Habiba Salihović, direktorica Zavoda.

22/06/2010 Dnevni Avaz


Share this