Bravo Goražde

Nekoliko stotina građana BPK-a okupilo se danas pred zgradom Ministarstva privrede BPK-a gdje je u isto vrijeme u organizaciji Kantonalne i Federalne privredne komore te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije trajala javna rasprava o temi“ Stanje energetskog sektora u BiH i FBiH te Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH.

Po zaključku Federalnog parlamenta sačinila ga je grupa eksperata iz ove oblasti kojima je također zadatak upoznati građane i vlasti na nižim nivoima o ovom dokumentu. Cilj je, kako su kazali, prikupiti sugestije i primjedbe, eventualno ih ugraditi u strategiju te je u formi konačnog prijedloga ponovo uputiti Parlamentu Federacije na usvajanje.

No, današnja javna rasprava je organizirana isključivo za zvaničnike i privrednike, što je upravo i bio povod mirnih protesta građana koje je organiziralo Udruženje Eko Drina Ustikolina, tvrdeći da je riječ o pokušaju lobiranja privrednika i zvaničnika za gradnju HE Ustikolina.

Sastanku se odazvao tek jedan privrednik i rijetki zvaničnici među kojima nisu bili ni čelni ljudi BPK-a i Općine Goražde a izostao je i najavljeni dolazak resornog federalnog ministra Vahida Heće.

Predstavnici nevladinih organizacija sastanak su izrevoltirano napustili jer na adresu niti jedne od njih nije stigao poziv.

Građani okupljeni ispred zgrade, noseći transparente s porukama „Ne damo Drinu“, „Drino, kuju danas plan tvoje smrti“. „Pakujmo Drinu u flaše a ne u jezera“ te uzvikujući parole „Dolje vlada...", "Ministre Hećo okani se đavoljeg posla“, bili su jedinstveni u stavu da neće dozvoliti gradnju hidroelektrane Ustikolina na Drini.

Iako su organizatori nastojali spriječiti incidente, protestnici su zgradu ministarstva privrede gađali jajima i paradajzom. Odustali su tek nakon upornih molbi organizatora da dostojanstveno protestuju i iskažu svoj stav na demokratski način, te su građani nakon jednosatnog okupljanja prošetali gradom i okupili se na Trgu branilaca grada.
- Mi smo se danas okupili ovdje da bismo odaslali jasnu poruku Vahidu Heću da na Drini ne može praviti centralu. Edhem Bičakčić je rano jutros već bio u Ustikolini s namjerom da ljude obmanjuje i lobira s obećanjima da će svima biti dobro. To nije istina, para hoće biti ali za mali uski krug ljudi koji bi prodali i dušu za nešto novca, ali mi im to nećemo dozvoliti, poručio je predsjednik UO Udruženja Eko-Drina Ustikolina Admir Kuljuh.

Savjetnik ministra za energetsku politiku i stručni koordinator za izradu strategije Hilmo Šehović kazao je Feni da je ovakva reakcija građana preuranjena te da se slučaj politizira.

„Paradoksalno je i nevjerovatno da ljudi reaguju na ovakav način a nisu ni saslušali ni vidjeli dokument. Mi smo samo stručnjaci koji žele prezentirati strateški plan i nismo došli ni na kakav predizborni skup, a politika je tu da odluči. Nismo za ovakav način dijaloga jer kada dođe vrijeme da saslušaju sve argumente, građani, odnosno lokalne zajednice će odlučiti da li su za ili protiv gradnje hidroelektrane“, kazao je Šehović. Naglasio je da će BiH biti suočena s nedostatkom električne energije koju će kako je istakao morati uvoziti te da u tom smislu treba iskoristiti potencijal koji ima i sačuvati svoju energetsku nezavisnost. Također je istakao da je po iskorištenosti hidropotencijala BiH zadnja u Evropi dok je potencijal rijeke Drine u ove svrhe iskorišten tek oko 34 posto.

Načelnik Općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac koji je prisustvovao javnoj raspravi, istakao je da je Općinsko vijeće Foča-Ustikolina donijelo odluku da nema gradnje HE dok se ne izrade strateški planovi koji će pokazati opravdanost i neopravdanost gradnje.

- Građani će se o tome izjasniti na referendumu i ono što oni kažu uradit će vijeće, kazao je Kunovac.

Načelnik Općine Goražde Mustafa Kurtović odbio je doći na javnu raspravu jer smatra da je daleko bolji bio prijedlog Općinskog vijeća Goražde o održavanju zajedničkog sastanka s predstavnicima Elektroprivrede kojem bi prisustvovali i vijećnici i građani i nevladin sektor, dodajući da mu nije jasno zašto do tog sastanka koji je trebao biti održan danas, nije došlo

„Kroz dvije sjednice vijeća mi smo potvrdili svoj generalni stav i sigurno nećemo odustati od odluke o zabrani gradnje HE Ustikolina. To treba biti svima jasno. Ove pokušaje u uskom krugu ljudi nikada neću podržati, a i građani s pravom negoduju. Drugačije bi bilo da je danas održan sastanak kako smo mi predlagali“ , kazao je Kurtović.


16/05/2008 FENA


Share this