Blidinje

Opis

Kao park prirode, "Blidinje" egzistira od 1995.godine sa površinom od 358km kvadratnih. Ovaj planinski kompleks sačinjavaju planine Čvrsnica, Čabulja ,Vran planina (Mala Čvrsnica, Velika Čvrsnica, Muharnica), visoravni i polja (Plesa, Dugo polje, Rudopolje, Trebiševo, Omrčenica) i jezera (Blidinje, Čvrsničko, Ledeno, Jezerine, Crepulja jezero). Dominantna tačka unutar ovog kompleksa je planina Čvrsnica, sa najvišim vrhom Pločno (2.228m). Na dijelu između Borićevaca i Kuka, gdje izlazi dolina Velike Čvrsnice u Dugo polje, nalaze se okonglomerirani vapnenački slojevi na visini od 1.206m. Ovi slojevi su aluvijalne starosti, iznijeti iz Velike Čvrsnice i predstavljaju fluvioglacijalni nanos. Na ovom platou formiralo se Blidinjsko jezero, koje leži na visini od 1.183m nadmorske visine. Površina jezera iznosi 3.2km2, a najveća dubina je 4.5m. Na pojedinim mjestima u jezeru se ukazuju sprudovi gdje je onaj između Borove glave i Ivan-doca najuočljiviji. Vrste koje nastanjuju jezero su prije svega vrste iz porodice Cyprinidae: klen (Squalis cephalus), bijeli klen (Leuciscus cephalus), a od Salmonidae zastupljena je kalifornijska pastrmka (Salmo ividens gibb. Salmo sehasta) kao ubačena vrsta.

Veliko bogatstvo biljnih i životinjskih oblika u prvom redu treba vezati uz očuvanost prirodnog prostora. Permanentno postojanje heterogenog biljnog i životinjskog svijeta je zabilježeno na ovom području. Čak ni posljednje dvije ledene glacijacije zabilježene na ovom području nisu zaustavile životne procese. Usljed velikog biogeografskog diverziteta područje parka prirode "Blidinje" s razlogom se naziva hercegovačkim endemskim centrom, jer je u njemu zastupljen veliki broj endemičnih biljaka, kojih ima samo na nekim od ovih planina ili onih koje su zastupljene šire na prostorima Dinarida. Neke biljne i životinjske vrste su uspjele preživjeti te prirodne katastrofe, poput nekoliko vrsta encijana, preživjelih endema ledenog doba, i velikog tritona, endemske vrste.

Flora i fauna

Flora parka obiluje različitim mediteranskim i planinskim biljnim vrstama među kojima je veliki broj endemičnih vrsta, poput: Tilovina-zanovjet (Petteria ramentacea), koje nalazimo u kanjonu Neretve, Drežanke, Dive Grabovice i na području Čvrsnice. Zatim modro lasinje, vrsta koja raste iz pukotina stijena i pokriva gole kamenite litice Čvrsnice. Na području Čvrsnice i Čabulje od alpskih i arktičkih flornih elemenata zastupljene su: runolist (Leontopodium nivale) planinski encijan (Genttiana verna), dinarski gencian (Gentiana dinarica), lincura (Gentiana lutea), hrvatska sibirea (Sibirea croatica Deg.et Bald), koje treba posebno zaštiti. Posebno vrijedne su sastojine munike (Pinus heldreichii) na lokalitetu Masne luke i Čvrsnice. Na području Vrana, Čvrsnice, Svinjače i Čabulje javljaju se očuvane šume crnog bora (Pinus niga), smrče (Picea abies), jele (Abies alba), tise (Taxus bacata), dok u nešto višim dijelovima raširen je dryas octopetala, a u oblasti glacijacije, snježnika i lednikara raširena je klekovina bora (Pinus mugo). Od listopadnih vrsta najzastupljenije su bukva (Fagus silvatica), lijeska (Corylus avellana), te hrast kitnjak (Quercus petraea).

Među velikim brojem životinjskih vrsta koje žive u parku, važno je spomenuti kralja šume - smeđeg medvjeda i ukras vrhova Čvrsnice - divokozu. Od ostalih životinjskih vrsta područje parka nastanjuju: zec, lisica, divlja svinja, lasica, vjeverica...

Vezane vijesti
29/09/2015 Shell definitivno odlazi iz BiH
21/01/2015 Pomama za milijardama i gradnjom uz reklame sa netačnim informacijama!
18/12/2014 Pregled zagađenja zraka u periodu 22. novembar - 16. decembar 2014. godine
14/10/2014 Ministarstvo okoliša FBiH opet izdalo okolinsku dozvolu bespravno izgrađenoj asfaltnoj bazi!
24/09/2014 Problematika gradnje hidroelektrana na Uni: "Inžinjeri bez granica" iz Italije u Bihaću
09/09/2014 Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša
15/11/2013 Trebević će biti zaštićeno područje ako to dozvoli OV Stari Grad
06/06/2012 Novi Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH omogućiće devastaciju zaštićenih područja?
20/04/2012 Građani Sanskog Mosta se protive izgradnji hidroelektrana na rijeci Sani
19/04/2012 Eko akcija podnijela prijavu inspekciji zbog Dive Grabovice
14/04/2012 Primjedbe "Eko akcije" na Nacrt prostornog plana FBiH
09/04/2012 Novi prostorni plan FBiH predviđa potpuno uništenje kanjona Sane!
08/04/2012 Javna rasprava o Nacrtu prostornog plana Federacije BiH se završava 15. aprila
14/12/2011 Novi zakon o šumama će uništiti zaštićena područja u Federaciji BiH?
28/11/2011 Jata ptica izgubljeno lete oko Mostara - posljedice propasti Hutova blata
03/11/2011 Tri razloga protiv Shella u BiH
17/10/2011 Hutovo blato opustošeno, vlasti šute
14/10/2011 Podmetnut požar u Hutovom blatu
23/07/2010 Druga faza kampanje «Srcem za Prenj»
02/04/2010 Inicijativa za zaštitu budućeg nacionalnog parka "Prenj, Čvrsnica i Čabulja"

Galerija

Karta


Javascript is required to view this map.

Ostalo

Status: 
Park prirode
Površina: 
35800.00
Entitet: 
FBiH
IUCN kategorija: 
III
Efektivno zaštićeno: 
Djelomično