Atom organizuje peticiju za zaštitu rijeke Gostović

SNIK Atom je organizovao potpisivanje peticije u cilju zaštite dijela rijeke Gostović i uvrštavanja Kamenice u teritoriju parka prirode.
Naime već je poznato da proglašeni zakon o Spomeniku prirode Tajan nije obuhvatio Kamenicu zbog spora oko izdavanja okolišne dozvole za mini hidrocentralu na potezu Ribnjak-šumska uprava u Kamenici. Da bi pomogli lokalnim vlastima da izdrže pritiske "odozgo" od energetskih lobija i ne izdaju urbanističku saglasnost za gradnju pomenute mini centrale pokrenuli smo i ovu peticiju.
Peticiju mozete potpisati u većini ugostiteljskih objekata, klubova ( naravno i u Atomu) , firmi a ubrzo cemo se pojaviti i sa štandom u gradu.
Peticiju mogu potpisati samo punoljetni gradjani općine Zavidovici.
Ovim pokušavamo da spasimo od devastacije bar srce Kamenice i dva vodopada na rijeci Gostović.
Ne zaboravite da je u slivu Gostovića planirano oko 35 mini-centrala , faktički kompletan Gostović sa svim svojim pritokama bi tekao kroz cijevi. Naime jedna minicentrala je dužine oko 1-2km , pa pomnožite...
Peticija je sljedećeg sadržaja.


PETICIJA
Mi, dole navedeni građani, svojim potpisom na ovoj peticiji, izjašnjavamo se protiv izgradnje
mini –hidroelektrana na rijeci Gostović , na dionici od ušća Suhe do 50 metara niže vodopada na "14-om kilometru" u ukupnoj dužini od 4.630 metara. Ovim tražimo hitre mjere nadležnih vlasti na zaustavljanju dodjele koncesija za izgradnju mini-hidrocentrala i svega sto narušava okoliš u turističkoj destinaciji Kamenica i okolini.

Aktivnosti potpisivanja peticije vrši Sportski i naučni-istraživački klub "Atom" iz Zavidovića


18/03/2008 ATOM


Share this