5. decembra 2013. godine zagađenje u Tuzli je bilo kao u kineskim gradovima

Ovih dana zbog katastrofalnog zagađenja zraka kineski gradovi su redovna tema u svjetskoj štampi. Nažalost, kod nas niko nije primijetio da se ovih dana slična stvar dešavala i u Tuzli.
5. decembra 2013. na mjernim stanicama u Tuzli je zabilježena srednja dnevna vrijednost finih lebdećih čestica PM2,5 od 257 ug/m3 kojoj odgovara vrijednost indeksa kvaliteta zraka od 307 - zagađenje opasno po zdravlje građana!
U trenutku kada je boravak vani bio opasan po sve kategorije stanovništva Tuzle, zbog potpuno neadekvatnog Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka koji je na snazi u tuzlanskom kantonu, izostala je bilo kakva reakcija nadležnih organa.


11/12/2013 Eko akcija


Share this