Đuričina pećina

Opis

Đuričina pećina se nalazi u blizini Bijambarske pećine između naselja Krivajevići i Nišići, općina Ilijaš.

Ova pećina je zanimljiva zbog toga što se nalazi u uvali do koje se dolazi prolaskom ispod kamenog svoda koji je visok 1,5 metar. Pećina ima lijevi i desni krak dug 25 metara sa puno manjih otvora za koje se smatra da povezuju Đuričinu i Bijambarsku pećinu.

Geomorfološki je spomenik prirode.

Galerija

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode (geomorfološki)
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)