Žuča-Ribnica

Žuča-Ribnica

Prašuma Žuča-Ribnica je strogi prirodni rezervat koji se nalazi 15 kilometara sjeverno od bosanskohercegovačkog grada Kaknja.

Prikupi sadržaj