Zemljane piramide

Zemljane piramide

Ovaj dar prirode nalazi se uz stari put od Foče prema Miljevini i dalje prema Sarajevu i Kalinoviku (u selu Daničići na lokaciji Šljivovice).

Prikupi sadržaj