Tresetno područje na Zvijezdi planini

Tresetno područje na Zvijezdi planini

Zvijezda je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u srednjoj Bosni, između Vareša i Olova. Ima nekoliko vrhova viših od 1300 metara nadmorske visine od kojih je najviši Zvijezda na 1349 metara. Građena je pretežno od vapnenaca. Prekrivena je šumama, a prevladava crnogorica.

Prikupi sadržaj